· Práca v zahraničí » Rakúsko - práca v Rakúsku

Rakúsko – práca v Rakúsku


Práca v Rakúsku je pre Slovákov zaujímavá hlavne svojou dostupnosťou a výškou platov. Je to pre nás najbližšia krajina so “západoeurópskymi príjmami”.

Práve z obavy pred nájazdom prácechtivých Slovákov využilo Rakúsko pri vstupe Slovenska do EÚ sedemročné prechodné obdobie pre sprístupnenie svojho pracovného trhu. To sa ale už skončilo a Slováci majú rovnaké podmienky pre zamestnanie, ako Rakúšania. V tomto článku nájdete základné informácie ohľadom zamestnania v Rakúsku, predovšetkým, aké sú tu možnosti a takisto aké sú povinnosti, ktoré sa s jeho získaním spájajú.

Ak už viete, ako to v Rakúsku chodí a hľadáte aktuálne pracovné ponuky, prečítajte si článok venujúci sa nájdeniu práce v Rakúsku. Špeciálny článok je venovaný profesii opatrovateľky v tejto krajine.

Zamestnanie už bez pracovného povolenia

Rakúsko patrilo spolu s Nemeckom k posledným krajinám, ktoré úplne otvorili svoj pracovný trh záujemcom o prácu z krajín pristupujúcich do EÚ spolu so Slovenskom. Počas siedmich rokov trvajúceho prechodného obdobia potrebovali Slováci na to, aby mohli v týchto krajinách legálne pracovať pracovné povolenie.

Keďže prechodného obdobie už skončilo a Slovensko je plnohodnotným členom Európskej únie, občania Slovenskej Republiky už na prácu v Rakúsku pracovné povolenie nepotrebujú.

Možnosti získania zamestnania v Rakúsku

Práca v Rakúsku - vlajkaRakúsko nezažilo taký nával pracovníkov z východnej Európy, aký by nastal, keby otvorilo svoj pracovný trh hneď po prijatí Slovenska a ďalších krajín A8 do EÚ. Po niektorých profesiách je však dopyt väčší, po iných menší.

Odborná práca v Rakúsku

Odborníci sú v Rakúsku veľmi dobre platení, ale na obsadenie pracovného miesta sú kladená aj vyššie nároky.
Nevyhnutným predpokladom pre získanie kvalifikovanej práce v Rakúsku je okrem potrebného vzdelania samozrejme nemčina, a často aj prax v odbore.

Nemecký jazyk

U niektorých profesií môže postačovať zvládnutie nemeckého jazyka na bežnej komunikatívnej úrovni (u niektorých profesií, napr. programátor môže byť dokonca dôležitejší anglický jazyk), iné si vyžadujú vysokú úroveň, so zvládnutím odbornej terminológie. Potrebná úroveň vždy závisí od požiadaviek konkrétneho zamestnávateľa Ak ide o voľné pracovné miesta, o ktoré je veľký záujem, je vždy výhodou byť lepší, ako sú minimálne požiadavky.

Vzdelanie

Pri reakcii na pracovné ponuky v Rakúsku na obsadenie kvalifikovaných pozícií je vzdelanie veľmi dôležité. Samozrejmosťou je mať potvrdenie o vzdelaní oficiálne preložené do nemeckého jazyka.

Kvôli odlišnostiam vo vzdelávacom systéme na Slovensku a v Rakúsku je dôležité takisto uznanie kvalifikácie (diplomov, resp. vysvedčení), teda či je úroveň vzdelania získaného na Slovensku adekvátna rakúskej úrovni.

Otázkami uznávania vzdelania sa zaoberajú National Academic Recognition Information Centres (NARIC). Pre Rakúsko nájdete informácie ohľadom uznávania kvalifikácie na stránke www.bmwf.gv.at.

Prax

Niektoré odborné pracovné ponuky v Rakúsku môžu byť určené, prípadne dostupné aj pre absolventov, častejšie sú ale vyžadované skúsenosti v odbore. Je preto dobré mať referencie od predchádzajúcich zamestnávateľov.

Výhodu a väčšiu šancu na získanie práce máte, ak je o vašu kvalifikáciu zo strany rakúskych zamestnávateľov veľký záujem. Ten je napríklad o odborníkov v IT (programátori, analytici, systémový inžinieri a pod.), ale aj o zdravotníkov (lekári, ošetrovateľky atď.).

Ako sa uchádzať o zamestnanie

Ak ste už našli pracovnú ponuku o ktorú máte záujem, na uvedený kontakt by ste mali poslať svoj životopis a motivačný list, napísaný samozrejme v nemeckom jazyku.
Prílohou môžu byť podľa požiadaviek zamestnávateľa aj oficiálne nemecké preklady potvrdení o vašom vzdelaní, prípadne iné dokumenty. Mali by ste byť pripravení na to, že pracovné pohovory môžu prebiehať vo viacerých kolách a od podania žiadosti o zamestnanie po jeho získanie môže prejsť niekoľko týždňov, dokonca aj mesiacov. Všetko, samozrejme, závisí od typu pozície, o ktorú sa budete uchádzať.

Nekvalifikované práce

O prácu nevyžadujúcu si žiadnu, resp. len nízku kvalifikáciu je omnoho vyšší záujem, pretože kvalifikovaní pracovníci mali už pred zrušením pracovného povolenia zjednodušený prístup na rakúsky pracovní trh. Keď chceli v Rakúsku pracovať, mohli tak preto urobiť už skôr. Výnimkou sú tzv. chránené profesie, pre ktoré bolo takmer nemožné získať pracovné povolenie.

Medzi oblasti, v ktorých sú požiadavky kladené na odbornosť minimálne patrí napríklad práca v skladoch, vo výrobných podnikoch, upratovanie a podobne. Aj tu je však vyžadovaná aspoň komunikačná znalosť nemčiny. Dalo by sa tu zaradiť aj opatrovanie, na ktoré spravidla stačí mať okrem nemčiny absolvovaný špecializovaný kurz.

Široké možnosti nájsť si zamestnanie bez zvláštnych znalostí a s minimálnym jazykovým vybavením poskytujú sezónne práce.

Brigády v Rakúsku

Brigádovať v Rakúsku je možné predovšetkým v poľnohospodárstve (zber ovocia a zeleniny), v cestovnom ruchu (hlavne práca v hoteloch a reštauráciách) a tiež v lesnom hospodárstve. Aj keď ide o sezónnu záležitosť, napríklad v cestovnom ruchu to nemusí byť len brigáda, ale aj dlhodobejšia práca. Rovnako aj keď sú letné brigády zaujímavé hlavne pre študentov, využiť túto možnosť zamestnania môže každý.

Okrem uvedených oblastí  je možné pracovať na čiastočný úväzok aj inde. Napríklad ako pomocná sila v kancelárii, ako upratovačka, či roznášať letáky do schránok.

Vaše povinnosti, ak chcete v Rakúsku pracovať

Na vstup do Rakúska ani na pobyt nepotrebujú občania Slovenskej republiky víza a ani povolenie. Podmienkou pre stály pobyt je však finančná sebestačnosť, preukázanie sa potvrdením o zamestnaní, prípadne dôkaz schopnosti získať zamestnanie do pol roka. Táto podmienka slúži na zamedzenie zneužívania sociálneho systému. Povinné je mať zdravotné poistenie.

Prihlásenie sa na pobyt

Máte zabezpečené zamestnanie v Rakúsku? Ak neplánujete bývať na Slovensku a za prácou do Rakúska len dochádzať, nevyhnete sa povinnosti prihlásiť adresu miesta svojho pobytu. Prihlásiť sa musíte na oddelení evidencie občanov na polícii, obecnom, alebo obvodnom úrade do 3 dní od trvalého usadenia sa. Do 3 dní treba nahlásiť každú zmenu bydliska.
Za tento úkon sa platí 13 eur.

Po prihlásení vám bude pridelené osobné registračné číslo. Nájdete ho na vašom potvrdení o registrácii.

Ako hľadať zamestnanie v AT

Vďaka internetu si môžete hľadať zamestnanie ešte zo Slovenska. Pracovné ponuky môžete sledovať na rakúskych stránkach, napríklad www.stepstone.at, alebo na slovenských, napríklad na stránke EURESu.

Možností nájsť voľné pracovné miesta je však omnoho viac, preto si určite prečítajte samostatný článok, v ktorom nájdete takmer všetky spôsoby, akými sa dá práca v Rakúsku nájsť.

Súvisiace témy:

Comments are closed.