Životopis vzor CV, životopis v angličtine

0 Shares

Ak hľadáte návod pre štruktúrovaný životopis v slovenčine kliknite tu

Životopis v anglickom jazyku

V niektorých prípadoch môže byť dobre napísaný životopis vašou najsilnejšou zbraňou, pretože vytvára o vás prvý dojem. Napriek tomu nesmiete zabúdať, že sa následne budete musieť osobne prezentovať na interview.

V každom prípade je odoslanie životopisu často nevyhnutným krokom pri žiadosti o prácu a preto by ste mali naplno využiť možnosti prezentácie, ktorú vám ponúka.

Životopis a jeho forma sa stále vyvíja a mení a rovnako sú používajé iné formy v rôznych krajinách. Váš životopis by preto mal mať štruktúru najčastejšie používanú v krajine, v ktorej sa chcete uchádzať o prácu.

Ak ste sa rozhodli pre Anglicko, tu je vzor, ako by mohol vyzerať váš životopis v anglickom jazyku.

Ako napísať anglický životopis

Na webovej stránke nájdete štruktúru podľa ktorej by mal byť životopis písaný a v závere niekoľko dôležitých poznámok, ako písať životopis pre Anglicko. Do svojho počítača si môžete priamo stiahnuť vzor životopisu (šablónu) v súbore s príponou „.doc“.


meno a priezvisko (Bez dĺžňov a mäkčeňov. Aj bez nich vám v Anglicku meno skomolia;-))

adresa v Anglicku

telefónne číslo

e-mailová adresa

Personal details:

Date of birth: dátum vášho narodenia (napr. 24th April 1981)

Nationality: národnosť (Slovakian/Czech)

Marital status: stav (single/married)

Driving licence: ak máte platný vodičský preukaz bez trestných bodov (full, clean)

Personal profile:

V tejto časti popíšte svoje vlastnosti, schopnosti, príp. osobné ciele.

Achievements / Key skils:

Pomocou odrážok uveďte svoje najväčšie úspechy ktoré ste dosiahli vo svojom doterajšom zamestnaní a kľúčové schopnosti, ktoré súvisia s prácou o ktorú sa uchádzate.

Work history:

dátum začiatku – súčasnosť (present) Názov firmy pre ktorú pracujete.
Pozícia, ktorú vo firme zastávate.
Pracovná náplň a zodpovednosť.

dátum začiatku–dátum konca práce Názov firmy pre ktorú ste pracovali
Pozícia, ktorú ste vo firme zastávali.
Pracovná náplň a vaša zodpovednosť.

Ako prvé uveďte súčasné, resp. posledné zamestnanie. Rovnako popíšte zamestnania ďalej do minulosti.

Education:

Dátum začiatku – dátum ukončenia skoly Získaný titul, názov školy,
predmety záverečných skúšok

Dátum začiatku – dátum ukončenia skoly Získaný titul, názov školy,
predmety záverečných skúšok

Podobne ako pri zamestnaniach uveďte na prvé miesto poslednú školu, ktorú ste navštevovali a pokračujte hlbšie do minulosti až po strednú školu.

Training and courses:

Tu môžete uviesť kurzy, alebo tréningové programy, ktoré ste absolvovali.

Interests / hobbies:

Uveďte niektoré zo svojich záujmov a koníčkov. Pripravte sa, že o nich budete musieť niečo povedať pri interview.

References:

Uveďte najlepšie dve osoby – meno a kontakt – ktoré o vás môžu povedať niečo pozitívne.
Ak ich nechcete uvádzať v životopie napíšte len vetu: References available upon request.

Niekoľko poznámok k tomu, ako písať životopis v anglickom jazyku, špeciálne pre Anglicko:

 • Anglické výrazy v zátvorkách môžete na danom mieste v životopise použiť.
 • Pri vodičskom preukaze nepíšte písmeno skupiny (A, B, C,…), iba ak máte triedu C, napíšte skratku LGV (nové označenie pre vozidilá nad 3,5 tony platné v EÚ). Aj naďalej sa však môžete v UK stretnúť so starším označením HGV. V tom prípade je výhodou, ak máte britský vodičský preukaz. (Viac v knihe na str. 104)
 • Anglicko je krajina, kde sa bežne životopis posiela e-mailom, aby bolo možné súbor so životopisom otvoriť v každom textovom editore je dobré ho uložiť vo formáte Rich Text Format do súboru s príponou „.rtf“. V takom prípade však hrozí, že sa vám naruší formátovanie dokumentu. Pre istotu si súbor do ktorého ste si uložili životopis skúste otvoriť.
 • Pre každý druh práce, o ktorú sa uchádzate si pripravte iný životopis (vzor je ten istý). Ide hlavne o vyzdvihnutie alebo zdôraznenie schopností, alebo skúseností, ktoré sú dôležité pre vykonávanie danej práce.

Životopis v anglickom jazyku využijete nie len v Anglicku, ale aj v iných krajinách EÚ, napríklad v Holandsku či Nórsku. Uvedeny vzor by vám mal dobre poslúžiť aj tam. Nakoniec neostáva iné len vám popriať veľa šťastia pri hľadaní nového zamestnania.

Čo nájdete v príručke Anglicko na vlastnej koži v kapitole „Práca“?

 • Kde a akým spôsobom sa dá nájsť práca v Anglicku
 • Istá práca už pred odchodom z domu
 • Ako napísať životopis a motivačný list : návod, tipy a dôležité upozornenia
 • Top 10 tipov a postrehov, ktoré vám uľahčia hľadanie práce
 • Ponuka práce – 11 oblastí v ktorých sa najľahšie hľadá práca v Anglicku
 • Pracovné podmienky v Británii (mzdy, pracovný čas, práca nadčas, zmeny, dovolenky, bezpečnosť, odbory, maródka, skúšobná a výpovedná lehota, …)
 • Pracovná zmluva – čo všetko by mala a môže obsahovať
 • Ideálna práca, alebo 6 tipov na ohodnotenie či je práca dobrá, alebo je lepšie sa poobzerať po inej

Všetky články v sekcii „Práca v Anglicku“


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: