Práca v zahraničí a dane

1 Shares

Na tejto stránke nájdete odkazy na najzaujímavejšie články týkajúce sa daní súvisiace s prácou Slovákov v zahraničí.

Podať či nepodať daňové priznanie priznanie na Slovensku?

To že pracujete v zahraničí a odvádzate tam dane ešte neznamená, že nemáte povinnosť podať daňové priznanie aj na Slovensku. To že musíte podať daňové priznanie však ešte nemusí znamenať že budete musieť platiť aj daň.

Návod na vyplnenie daňového priznania

Dane pri práci v zahraničíNa tomto odkaze sa nachádza podrobný návod, podľa ktorého je možné postupovať pri vypĺňaní daňového priznania typu A v prípade, že mal daňovník príjmy z pracovného pomeru v zahraničí (AT, UK, …).

Kódy krajín potrebné pre vyplnenie slovenského DP

Ak pracujete v zahraničí, budete pri vypĺňaní daňového priznanie potrebovať kód krajiny v ktorej ste zamestnaný. Na tejto stránke nájdete zoznam kódov takmer tridsiatky európskych krajín.

Zmluvy, ktoré riešia zamedzenie dvojitého zdanenia

Na stránke nájdete zoznam krajín, pričom u každej z nich je uvedená aj metóda, ktorá sa používa na zamedzenie dvojitého zdanenia pri práci v tejto krajine.

Zmena v podávaní priznania

V roku 2010 bolo upravené podávanie priznania pre zamestnancov, ktorí pracovali a mali príjmy v krajinách pri ktorých sa zamedzenie dvojitého zdanenia rieši metódou zápočtu (jedná sa napríklad o Írsko, Českú republiku, Švajčiarsko, atď.)

Daňové priznanie opatrovateliek v Rakúsku

Zdroj informácií ohľadom daňového priznania na Slovensku pre živnostníčky opatrujúce seniorov v Rakúsku.

Vrátenie daní pri práci v zahraničí

Základné informácie, ktoré potrebujete vedieť, aby ste zistili či máte nárok na vrátenie už zrazenej dane.

Vrátenie dane z príjmu vo Veľkej Británii

Ak pracujete alebo ste pracovali v Anglicku, Škótsku, alebo Severnom Írsku, tento článok vám pomôže zorientovať sa v možnostiach získania späť časti, alebo celej dane, ak máte na to nárok.

Agentúry zabezpečujúce vrátenie dane zo zahraničia

Ak sa vám nechce riešiť daňové otázky, ale nechceli by ste ani prísť o peniaze na ktoré máte nárok, môžete využiť služby špecializovaných agentúr, ktoré o vrátenie daňového preplatku požiadajú za vás. Článok vám pomôže rozhodnúť sa či sa vám oplatí ich služby využiť, aké dokumenty agentúry obvykle vyžadujú, a koľko vás to bude stáť.