Nemecko – život a práca

5 Shares

 

Zamestnanie v Nemecku

Nemecko má jednu z najsilnejších ekonomík v Európe a takisto nízku mieru nezamestnanosti, čo je dobrým predpokladom na úspechu na tamojšom pracovnom trhu. S nemčinou si môžete skúsiť hľadať prácu aj v Rakúsku, ktoré je k nám bližšie, Nemecko však vďaka svojej veľkosti ponúka mnohonásobne vyšší počet voľných pracovných miest, čo tiež zvyšuje pravdepodobnosť na získanie zamestnania.
Viac o možnostiach práce v Nemecku a s tým súvisiacich povinnostiach.

Ponuka práce v Nemecku

Mapa s nemeckou vlajkouDostať sa k zaujímavým pracovným ponukám v Nemecku sa dá viacerými spôsobmi. Článok ponúka ich prehľad. Je len na vás, akým spôsobom si budete hľadať zamestnanie, pre rýchlejší výsledok je však väčšinou lepšie kombinovať niekoľko spôsobov.
Viac o tom, kde hľadať ponuky na prácu v Nemecku.

Platy v Nemecku

Nikto určite nepochybuje o tom, že v Nemecku sú platy vyššie ako na Slovensku. Aby ste si mohli predstaviť o koľko viac, v článku nájdete pre porovnanie hrubé mzdy u vybraných profesií. Okrem toho sú tam aj informácie o regiónoch, v ktorých sa najlepšie zarába.
Viac o výške platov v Nemecku.

Minimálna mzda

Jednotná minimálna mzda platná vo všetkých spolkových krajinách, naprieč všetkými hospodárskymi odvetviami bola zavedená pomerne nedávno. Niekomu sa môže zdať nízka, niekomu vysoká. Jednoznačne však patrí medzi tie vyššie.

Ak vás táto téma zaujíma, prečítajte si článok, ktorý sa minimálnej mzde v NSR venuje podrobnejšie venuje.

Pracovné podmienky v Nemecku

Práva zamestnancov a povinnosti zamestnancov regulujú okrem zákona vo veľkej miera aj kolektívne zmluvy. Zabezpečia napríklad viac dní dovolenky, alebo dobrý plat. Na druhej strane skúšobná doba je môže byť oproti slovenskej až dvojnásobná.
Prečítajte si viac o pracovných podmienkach v Nemecku.

Štátne sviatky

V Nemecku sa oslavuje pomerne veľa štátnych (poväčšine cirkevných) sviatkov. Zatiaľ čo niektoré sa oslavujú na celom území, iné len v niektorých spolkových krajinách. Aby vás nezaskočili zatvorené obchody, alebo banka, zistite si či bude voľno aj tam kde ste, resp. kde sa chystáte.
Zoznam štátnych sviatkov v Nemecku v roku 2024 a 2025.