Registrácia do WRS (Home Office) – návod (2. časť)

0 Shares

Tento článok je druhou časťou návodu na vyplnenie WRS (Home Office) formulára, kde nájdete návod na vyplnenie „Payment Slipu“. Payment Slip je potrebné vyplniť aj keď je to už vaša ďalšia registrácia v novom zamestnaní, za ktorú už platiť nemusíte.

Upozornenie: Registrácia do WRS bola zrušená!

Pokračovanie návodu na vyplnenie WRS rormulára:

2. strana

Na tejto strane začína samotný formulár.

V Sekcii 1 označíte či už vám bol vydaný registračný formulár. Ak áno, uvediete jeho číslo.

V 2. sekcii sa rozhoduje či nie ste vyňatý z povinnosti registrovať sa vo WRS. S najväčšou pravdepodobnosťou nie ste, takže zaškrtnete políčko označené ‚No‘ a pokračujete na ďalšej strane.

3. strana

Sekcia 3 bude obsahovať vaše osobné údaje:
riadok 4: titul (samozrejme anglické oslovenie),
riadok 5: priezvisko,
riadok 6: rodné priezvisko, ak je iné ako súčasné,
riadok 7: meno,
riadok 8: pohlavie: male (muž) / female (žena),
riadok 9: dátum narodenia (deň / mesiac (slovom) / rok),
riadok 10: národnosť,
riadok 11: číslo pasu, alebo občianskeho preukazu (podľa toho ktorý doklad posielate s registráciou),
riadok 12: číslo NINO, ak vám bolo pridelené,
riadok 13: adresa na ktorej bývate,
riadok 14: telefónne číslo,
riadok 15: ak osoby, ktoré sú na vás finančne závislé sú s vami v UK uvediete ich počet (podľa veku)
riadok 16: Študujete v UK?

Sekcia 4 bude obsahovať informácie o zamestnaní.
Riadok 17: názov zamestnávateľa,
riadok 18: oblasť v ktorej firma pôsobí (napr.: poľnohospodárstvo, stavebníctvo),
riadok 19: adresa zamestnávateľa,
riadok 20: telefónne číslo zamestnávateľa,
riadok 21: meno kontaktnej osoby,
riadok 22: názov vašej pracovnej pozície,
riadok 23: dátum začiatku zamestnania,
riadok 24: Koľko hodín odpracujete za týždeň?
riadok 25: Aká je vaša hrubá hodinová mzda?
riadok 26: Ak dostávate príplatky, v akej výške?
riadok 27: Váš pracovný pomer je trvalý (permanent), alebo dočasný (temporary)?
riadok 28: Ako dlho zamýšľate ostať v UK?

Ak pracujete pre viacerých zamestnávateľov, mali by ste si stranu s touto sekciou prekopírovať a vyplniť pre každého zamestnávateľa zvlášť.

Sekcia 5 (dôkazné dokumenty)
Ak je to vaša následná registrácia, mali by ste k nej priložiť kópiu listu od vášho súčasného zamestnávateľa potvrdzujúceho začiatok pracovného pomeru. Ak ho prikladáte zaškrtnete prvé políčko v tejto sekcii.
Ak je táto registrácia vašou prvou, vyžaduje sa od vás okrem kópie potvrdenia od zamestnávateľa aj priloženie dvoch fotografií pasového formátu (na ich zadnú stranu napíšete svoje meno) a doklad totožnosti (cestovný pas, alebo občiansky preukaz). Ak všetky tieto náležitosti prikladáte, zaškrtnete druhé, tretie a štvrté políčko.

Políčka v ľavom dolnom rohu použijete len ak máte na Home Office nevybavenú žiadosť o azil a slúžia na odpoveď, či je v súvislosti so žiadosťou váš doklad totožnosti už na danom úrade.

V sekcii 6 potvrdíte svojim podpisom pravdivosť údajov a to, že na priložených fotografiách je skutočne vaša podobizeň.
Doplníte dátum, svoje meno paličkovým písmom a vypisovanie formulára máte za sebou.

Všetko dáte do obálky a pošlete poštou na adresu:

Work Permits (UK) WRS
PO BOX 492
Durham
DH99 1WU

Pre odoslanie dokumentov na Home Office sa odporúča použiť službu Recorded alebo Special Delivery (doporučene),
aby ste mali dôkaz o odoslaní a mohli skontrolovať či už bola zásielka doručená.

Čo nájdete v príručke Anglicko na vlastnej koži v kapitole „Úrady“?

  • NINO (National Insurance Number) – čo to je a ko ho získať
  • Dane a daňový úrad – ako sa v Anglicku počíta daň a ako neplatiť viac daní, ako musíte

Všetky články v sekcii „Úrady v UK“


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: