Daňové priznanie – vzor

64 Shares

Daňové priznanie za rok 2017 – príjmy za prácu v zahraničí

Musím na Slovensku podať daňové priznanie, ak som minulý rok pracoval v zahraničí?

Možno vám táto otázka ani nenapadla a možno si nad ňou už dlhšie lámete hlavu.

Ak chcete na ňu poznať odpoveď, musíte v prvom rade zistiť, či ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky. Daňovým rezidentom SR, teda daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou ste, ak máte trvalý pobyt na Slovensku, alebo sa na území Slovenskej republiky zdržiavate minimálne 183 dní počas daňového roku.

Ak jednu z podmienok spĺňate a váš zdaniteľný príjem bol v roku 2017 vyšší, ako 1901,67 eur (50% z nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka) ste povinní si podľa slovenských zákonov daňové priznanie na Slovensku podať.

Trvala vaša práca v zahraničí dlhšie?

Ak ste napríklad v Anglicku v daňovom roku pracovali viac ako 183 dní, stávate sa podľa britských zákonov daňovým rezidentom UK.

Daňové priznanie - práca v zahraničí - príjmy vo Veľkej Británii (Anglicku, Škótsku, S. Írsku a Walese)Situáciu, keď ste daňovým rezidentom dvoch krajín riešia Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi týmito krajinami. Ak nás zaujíma život a práca vo Veľkej Británii (Anglicku, Škótsku, S. Írsku, …) pozrieme sa na Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Článok 4 tejto zmluvy rieši daňový domicil, pri dvojitej daňovej rezidencii.

(dôležitý je predovšetkým druhý odsek)

1.Výraz „rezident“ jedného zmluvného štátu“ označuje v zmysle tejto Zmluvy každú osobu, ktorá je podľa práva tohto štátu podrobená v tomto štáte zdaneniu z dôvodu svojho bydliska, stáleho pobytu, miesta vedenia alebo akéhokoľvek iného podobného kritéria; tento výraz nezahŕňa fyzickú osobu, ktorá je podrobená zdaneniu v tomto zmluvnom štáte iba z dôvodov príjmu zo zdrojov v tomto štáte umiestnených.

2.Ak fyzická osoba je podľa ustanovenia odseku 1 tohto článku rezidentom v oboch zmluvných štátoch, určí sa jej postavenie v súlade s nasledujúcimi zásadami:

(a) predpokladá sa, že táto osoba je rezidentom v tom zmluvnom štáte, v ktorom má stály byt. Ak má stály byt v oboch zmluvných štátoch, predpokladá sa, že je rezidentom v tom zmluvnom štáte, ku ktorému má užšie osobné a hospodárske vzťahy (stredisko životných záujmov);

(b) ak sa nemôže určiť, v ktorom zmluvnom štáte má táto osoba stredisko svojich životných záujmov alebo ak nemá stály byt v žiadnom zmluvnom štáte, predpokladá sa, že je rezidentom v tom zmluvnom štáte, v ktorom sa obvykle zdržiava;

(c) ak sa táto osoba obvykle zdržiava v oboch zmluvných štátoch alebo v žiadnom z nich, predpokladá sa, že je rezidentom v tom zmluvnom štáte, ktorého je štátnym občanom;
(d) ak je táto osoba štátnym občanom oboch zmluvných štátov alebo žiadneho z nich, upravia príslušné úrady zmluvných štátov túto otázku vzájomnou dohodou.

Kritériá platia podobne aj pre ďalšie krajiny s ktorými má Slovensko uzatvorenú Zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Je dobré si ju preštudovať.

Vyšlo vám, že ste podľa týchto zásad rezidentom UK?

Ak vám podľa zmluvy vyšlo, že ste rezidentom vo Veľkej Británii (a viete to aj preukázať), na Slovensku by ste si museli podať daňové priznanie, len ak by ste mali na Slovensku príjmy ktoré by ste mali povinnosť zdaniť. V daňovom priznaní by ste uviedli len tieto príjmy. Celý systém veľmi pekne popisuje oznámenie Daňového riaditeľstva SR z januára 2008.

Ste rezidentom na Slovensku?

Ak áno, ste povinný daňové priznanie na Slovensku podať a musíte v ňom uviesť svoje celosvetové príjmy, tj. aj príjmy, ktoré ste mali v zahraničí, v tomto prípade v Anglicku.

Návod, ako vyplniť daňové priznanie, ak ste mali príjmy v zahraničí (v UK, Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Švédsku a v ďalších krajinách).

Budem musieť z príjmov v Anglicku platiť na Slovensku daň?

Medzi Slovenskom a Veľkou Britániou sa na zamedzenie dvojitého zdanenia používa metóda vyňatia príjmov. Znamená to, že príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené vo Veľkej Británii uvediete do daňového priznania, ale zo zdanenia budú vyňaté, tzn. že z nich už žiadnu daň nebudete platiť.

A ako je to v iných krajinách, napríklad v susednom Írsku?

Samozrejme samostatnej krajine Írsku, nie Severnom Írsku, ktoré je súčasťou Veľkej Británie (pre Severné Írsko platia rovnaké pravidlá ako pre Anglicko).

Situácia v Írsku je iná. Na zamedzenie dvojitého zdanenia sa používa metóda zápočtu dane. Znamená to, že do daňového priznania uvediete svoj celosvetový príjem (teda aj príjem, ktorý ste mali v Írsku) a vypočítate daň, ktorú by ste mali zaplatiť. Od tejto sumy odpočítate príslušnú časť dane ktorú ste zaplatili v Írsku a ak vám vyjde kladné číslo, čo sa môže stať, musíte daň doplatiť. V prípade, že vám vyjde záporné číslo zaplatili ste daň vyššiu. Na vrátenie rozdielu však nemáte nárok.

V samostatnom článku nájdete Zoznam krajín a metódy zamedzenia dvojitému zdaneniu pre každú z nich.

Novelou Zákona o dani z príjmu došlo k zmene uplatňovania metódy.

» Úprava zákona pre daňové priznanie, ak mala osoba príjem z Írska, Česka, Švajčiarska, Belgicka a iných krajín u ktorých sa zamedzenie dvojitého zdanenia rieši metódou zápočtu.

Čo vám hrozí, ak si svoje povinnosti voči daňovému úradu nesplníte?

Ak daňové priznanie nepodáte a mali by ste tak urobiť (aj keď daň platiť nemusíte), hrozí vám pokuta.
Ak navyše máte aj zaplatiť daň, môže to byť ešte drahšie. Za nezaplatenie dane v stanovenom termíne sú pokuty vyššie.

Informácie pre tento článok boli čerpané zo stránok DRSR, Zákona o dani z príjmov č.595/2003 a Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskou republikou a spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska.

Všetky články v sekcii „Úrady v UK“

O autorovi

Peter Marci je zakladateľom portálu Pracavonku.sk a absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov, snažiaci sa pomôcť ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia, začať tam zarábať a plniť si svoje sny. Je tiež autorom kníh Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac. Vo voľnom čase chodí rád po horách, číta knihy a trávi čas so svojou rodinou.

64 Shares

Mohlo by vás zaujímať:

Populárne témy: