WRS (Home Office) formulár, registrácia

0 Shares

Ak ste si našli prácu a máte pocit, že v nej ostanete dlhšie ako mesiac, nemali by ste s registráciou na Home Office váhať. Ak máte potrebné údaje o svojom zamestnávateľovi, vyplnenie formulára nepotrvá dlhšie, ako niekoľko minút.

Upozornenie: Registrácia do WRS bola zrušená!

Niekoľko dôležitých informácií:

  • Formulár vypĺňajte VEĽKÝMI TLAČENÝMI písmenami, čiernym perom. Nepoužívajte dĺžne ani mäkčene.
  • Ak sa registrujete po prvýkrát, musíte vyplniť celý formulár.
  • Ak je to vaša ďalšia registrácia na prvej strane vyplňte len sekcie A a B, potom pokračujete sekciami 1, 3, 4, 5 a 6.
  • Ak sa budete sťahovať počas spracovávania vašej žiadosti, okamžite nahláste úradu novú adresu, aby tam mohli byť zaslené všetky dokumenty.
  • V obálke neposielajte peniaze v hotovosti. Takýto spôsob platby nebude akceptovaný.

1. strana

Táto strana bude obsahovať informácie súvisiace s platbou za registráciu.

Sekcia A Do riadkov 1-7 vpíšete údaje o tom kto bude platiť za registráciu. Riadky 8-12 vyplníte len ak chcete aby bol poplatok v prípade neúspešnej žiadosti vrátený na inú adresu, ako je uvedená v riadkoch 3-6.

Sekciu B vyplníte nasledovne:

v riadku 13: označíte, či je to registrácia za ktorú sa platí (ak je vašou prvou, tak áno),
v riadku 14: označíte, či prikladáte k formuláru pas, alebo občiansky preukaz,
v riadku 15: priezvisko žiadateľa,
v riadku 16: meno žiadateľa,
v riadku 17: dátum narodenia v poradí deň, mesiac, rok,
v riadku 18: názov zamestnávateľa,
v riadku 19: označíte národnosť.

Sekcia C obsahuje podrobnosti ohľadom platby.
Ak použijete UK Postal order, označíte príslušné okienko a ďalej nevypľňate. Na Postal order, ktorý si kúpite na pošte uvediete ako adresáta ‘Home Office, Work Permits (UK)’. Na zadnú stranu napíšte svoje meno a adresu a pripevníte ho na prednú stranu formulára.

Ak platíte šekom, napíšete rovnakého adresáta. Šek by mal obsahovať dve zvislé čiary a medzi nimi text ‘Account Payee’ a takisto ho pripevníte na prednú stranu (podrobnosti o vypisovaní šeku sú popísané v knihe v kapitole Financie). Do formulára vpíšte číslo účtu, sort code a číslo šeku.

Pri platbe kartou označte typ karty a vpíšte meno majiteľa uvedené na karte a číslo karty (dlhé 16-miestne číslo).
Ďalej uvádzate dátum vydania a konca platnosti a tiež CVV číslo (posledné trojčíslie čísla vytlačeného na zadnej strane karty).
Na riadok 25 príde podpis a dátum.Ak je platba realizovaná Switch kartou je potrebné uviesť aj issue number.

Platí sa len pri prvej registrácii!

Toto bola prvá časť formulára je veľmi dôležitá hlavne pri prvej registrácii. Pokračovanie nájdete v druhej časti tohto článku.

Čo nájdete v príručke Anglicko na vlastnej koži v kapitole „Úrady“?

  • NINO (National Insurance Number) – čo to je a ko ho získať
  • Dane a daňový úrad – ako sa v Anglicku počíta daň a ako neplatiť viac daní, ako musíte

Všetky články v sekcii „Úrady v UK“


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: