Minimálna mzda v roku 2023 na Slovensku a v zahraničí

49 Shares

Minimálna mzda na Slovensku v roku 2023 sa oproti roku 2021 opäť o niečo zvýšila. V tomto článku sa pozrieme na to:

 • aké sú jej aktuálne hodnoty pre tento rok a o koľko je vyššia oproti predchádzajúcemu obdobiu,
 • aká bola jej výška v minulých rokoch: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017 a skôr,
 • že môže byť aj vyššia,
 • akú minimálnu mzdu dostávajú zamestnanci v zahraničí, v krajinách Európskej únie.

Minimálna mzda

Mesačná a hodinová minimálna mzda na rok 2023 na Slovensku

Každý zamestnanec na Slovensku má zo zákona nárok na tom, aby dostával za svoju prácu odmenu vyššiu, ako je stanovené minimum. A to či už sa jedná o zamestnanie na trvalý pracovný pomer, alebo o prácu na dohodu. Netýka sa však zamestnancov, ktorí majú tzv. „tabuľkové platy“ – štátnych zamestnancov, učiteľov atď.

Úroveň najnižšej možnej vyplácanej mzdy schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Už niekoľko rokov sa každoročne zvyšuje, a to vždy od 1. januára nového roku.

Tentoraz sa oproti minulému roku zvýšila o 54 eur mesačne alebo o 31,9 centov na hodinu. To znamená nárast o zhruba 8,36 %.

Aktuálna minimálna mzda v roku 2023 na Slovensku je od 1. januára:

 • 4,023 eur na hodinu, alebo
 • 700 eur za mesiac práce.

Staršie údaje

Ak vás zaujímajú čísla z minulých rokov, hneď sa na ne pozrieme. Najprv na hodnoty z predchádzajúcich troch rokov a potom aj na staršie údaje, a to až do roku 2009, v ktorom bolo na Slovensku prijaté euro.

Min. mzda v rokoch 2021, 2020, 2019, 2018 a 2017

Údaje platné v roku 2022:

 • 3,713 eur na hodinu, alebo
 • 646 eur za mesiac práce.

Minimálna mzda v roku 2021:

 • 3,580 eur na hodinu, alebo
 • 623 eur za mesiac práce.

Minimálna mzda v roku 2020:

 • 3,333 eur na hodinu, alebo
 • 580 eur za mesiac práce.

Údaje platné v roku 2019 na Slovensku:

 • 2,989 eur na hodinu, alebo
 • 520 eur za mesiac práce.

Hodnoty slovenskej min. mzdy od roku 2009

V nasledujúcich tabuľkách môžete vidieť rast úrovne min. mzdy u nás od 1. januára roku 2009 po súčasnosť, ako aj informáciu o tom, o koľko sa medziročne zvyšovala.

V mesačnom vyjadrení:

Platnosť od Mesačná mzda v EUR
Nárast oproti predchádzajúcemu
roku v EUR
1. 1. 2023 700 + 54
1. 1. 2022 646 + 23
1. 1. 2021 632 + 43
1. 1. 2020 580 + 60
1. 1. 2019 520 + 40
1. 1. 2018 480 + 45
1. 1. 2017 435 + 30
1. 1. 2016 405 + 25
1. 1. 2015 380 + 28
1. 1. 2014 352 + 14,30
1. 1. 2013 337,70 + 10,50
1. 1. 2012 327,20 + 10,20
1. 1. 2011 317 + 9,30
1. 1. 2010 307,70 + 12,20
1. 1. 2009 295,50

V hodinovom vyjadrení:

Platnosť od Hodinová mzda v EUR
Nárast oproti predchádzajúcemu
roku v EUR
1. 1. 2023 4,023 + 0,319
1. 1. 2022 3,713 + 0,133
1. 1. 2021 3,580 + 0,247
1. 1. 2020 3,333 + 0,344
1. 1. 2019 2,989 + 0,23
1. 1. 2018 2,759 + 0,259
1. 1. 2017 2,50 + 0,172
1. 1. 2016 2,328 + 0,144
1. 1. 2015 2,184 + 0,161
1. 1. 2014 2,023 + 0,082
1. 1. 2013 1,941 + 0,061
1. 1. 2012 1,880 + 0,058
1. 1. 2011 1,822 + 0,054
1. 1. 2010 1,768 + 0,070
1. 1. 2009 1,698

A takto to vyzerá v grafickom zobrazení:

Minimálna mzda na Slovensku (2009-2023) - graf

Minimálnu mzdu môžete mať aj vyššiu

Aj keď na Slovensku pracujete za minimálnu mzdu, nemusíte mať na výplatnej páske sumu, ktorú sme si uviedli na začiatku. To je zákonom stanovená najnižšia možná suma. Na výplatu však môžete pokojne dostávať aj viac, a to dosť výrazne.

Čo vám môže zvýšiť minimálnu mzdu?

Stupeň náročnosti vašej práce.

Stupne náročnosti práce

Vaša mzda môže byť vyššia podľa toho, do akého stupňa náročnosti je zaradená práca, ktorú pre svojho zamestnávateľa vykonávate. Zohľadňuje sa nie len fyzická, ale aj psychická náročnosť práce. Okrem toho aj zodpovednosť, zložitosť a iné nároky kladené na zamestnanca.

Zákon celkovo vymedzuje 6 stupňov náročnosti. Výška odmeny pre konkrétny stupeň sa vypočítava pomocou koeficientu, ktorým sa základná min. mzda násobí.

1. stupeň má koeficient 1. To znamená, že zamestnanci vykonávajúci profesie zaradené do tohto stupňa dostávajú výplatu vo výške základnej sadzby. V roku 2023 už spomenutých 700 eur.

2. stupeň má koeficient 1,2, a to znamená, že zamestnanci vykonávajúci profesie zaradené do tohto stupňa, majú zo zákona nárok na výplatu o 20% vyššiu ako je základná sadzba, teda 816 eur.

3. stupeň má koeficient 1,4, čo znamená zvýšenie platu o 40% oproti základnej sadzbe – 932 eur.

4. stupeň má koeficient 1,6, znamená teda zvýšenie o 60% oproti základnej sadzbe, čo je v tomto roku 1048 eur.

5. stupeň, ktorý má koeficient 1,8 predstavuje zvýšenie platu o 80% oproti 1. stupňu, teda 1164 eur.

6., posledný stupeň má koeficient 2, čo znamená dvoj násobné zvýšenie základnej sadzby na úroveň 1280 eur.

Do prvého, najmenej náročného stupňa sú zaradené napríklad upratovačky. Do druhého, ktorý kladie na zamestnanca o niečo vyššie nároky a viac zodpovednosti potom napr. predavačky (majú hmotnú zodpovednosť). V treťom stupni sú zaradené napríklad zdravotné sestry, ktoré nesú zodpovednosť za zdravie ľudí a ich práca si vyžaduje vyššiu odbornosť. Do štvrtého šiesteho stupňa sú zaradení napríklad riadiaci pracovníci (vedúci, manažéri, riaditelia), podľa toho, za fungovanie akých zložitých systémov nesú zodpovednosť.

Aká vysoká je čistá mzda

Sumy, o ktorých sme sa doteraz bavili predstavujú hrubú mzdu. Aby sme získali čistú, musíme od tej hrubej odpočítať:

 • odvody na zdravotné poistenie,
 • odvody na sociálne poistenie (nemocenské, starobné, invalidné, v nezamestnanosti),
 • daň z príjmu.

Pri hrubej základnej sadzbe vo výške 646 eur bude čistá minimálna mzda predstavovať zhruba 560 eur.

Ak máte jedno alebo viac detí a uplatníte si na ne daňový bonus, vaša daň z príjmu sa za každé z nich ešte o niečo zníži. Na dieťa vo veku do 18 rokov je daňový bonus 140 € na mesiac a pre deti nad 18 rokov to bude 50 € na mesiac.

Daňový bonus si môžete uplatniť, ak je váš ročný príjem vyšší ako 6 násobok minimálnej mzdy.

Min. platy v Európe (EÚ)

Ako sú na tom zamestnanci na Slovensku v porovnaní so zamestnancami v ostatných krajinách Európskej únie?

Kto je za nami, kto pred nami a kto je na tom podobne ako my?

Krajiny, ktoré sú výraznejšie za nami

V tejto skupine sú krajiny s minimálnou mzdou od necelých 500 eur do niečo viac ako 600 eur mesačne, čo je menej oproti Slovensku o viac ako 15 % . Takýchto krajín v Európskej únii nie je veľa. Patria tu len:

 • Bulharsko,
 • Maďarsko,
 • Rumunsko,
 • Litva.

Kde majú platy podobné ako my

Do tejto skupiny patria krajiny, ktoré majú min. mzdu oproti Slovensku vyššiu alebo nižšiu do približne 50 eur mesačne. Týchto je už o niečo viac a ako si môžete všimnúť, patria do nej bez výnimky štáty východnej Európy:

 • Česká republika,
 • Estónsko,
 • Chorvátsko,
 • Poľsko.

Kde sú na tom o niečo lepšie ako my

Tu sa dostávajú krajiny, s min. mzdou o viac ako 50 eur vyššou, ako máme na Slovensku, ale zároveň nižšou, ako je jej dvojnásobok. Patria tu štáty južnej Európy a podarilo sa tu dostať aj jednej krajine z bývalého východného bloku. Do tejto skupiny teda patria:

 • Lotyšsko,
 • Portugalsko,
 • Grécko,
 • Malta,
 • Slovinsko,
 • Španielsko.

Kto je na tom v EÚ výrazne lepšie ako my

V tejto skupine sú krajiny, v ktorých majú zamestnanci nárok na prinajmenšom dvakrát takú mzdu, ako na Slovensku. Asi nikoho neprekvapí, že najvyššia minimálna mzda v Európe je v ekonomicky najsilnejších štátoch Európskej únie:

 • Belgicko,
 • Holandsko,
 • Írsko,
 • Luxembursko,
 • Francúzsko,
 • Nemecko,

Do tejto skupiny krajín môžeme zaradiť aj Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, ktoré bolo ešte donedávna súčasťou EÚ.

Ak by sme to chceli vyjadriť graficky, mohlo by to vyzerať nejako takto:

Porovnanie minimálnej mzdy v krajinách EÚ

Berte to však ale len ako veľmi hrubé porovnanie.

Ostatné krajiny

Možno ste si všimli, že niektoré štáty v našom zozname chýbajú. Je to preto, že nie všetky krajiny Európskej únie majú zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Medzi tie, ktoré ju nemajú patria:

 • Cyprus,
 • Dánsko,
 • Fínsko,
 • Rakúsko,
 • Švédsko,
 • Taliansko.

Všetky tieto krajiny by sa však podľa výšky platov dali zaradiť do posledných dvoch skupín. Teda do žltého a zeleného stĺpčeka.

Záver

Ako vidno, v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ na tom nie sme úplne najhoršie. Faktom ale je, že viac krajín má oproti nám min. mzdu vyššiu. Niektoré dokonca niekoľko násobne vyššiu.

Aj preto sa Slovákom stále oplatí pracovať v zahraničí. A na tom sa asi tak skoro nič nezmení aj napriek tomu, že sa minimálna mzda na Slovensku každý rok zvyšuje.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


49 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: