Minimálna mzda v roku 2019 na Slovensku a v zahraničí

Minimálna mzda na Slovensku sa v roku 2019 oproti roku 2018 opäť o niečo zvýšila. V tomto článku sa pozrieme na to:

 • aké sú jej aktuálne hodnoty pre tento rok a o koľko je vyššia oproti predchádzajúcemu obdobiu,
 • aká bola jej výška v minulých rokoch: 2018, 2017, 2016 a skôr,
 • že môže byť aj vyššia,
 • akú minimálnu mzdu dostávajú zamestnanci v zahraničí, v krajinách Európskej únie.

Minimálna mzda

Mesačná a hodinová minimálna mzda na rok 2019 na Slovensku

Každý zamestnanec na Slovensku má zo zákona nárok na tom, aby dostával za svoju prácu odmenu vyššiu, ako je stanovené minimum. A to či už sa jedná o zamestnanie na trvalý pracovný pomer, alebo o prácu na dohodu. Netýka sa však zamestnancov, ktorí majú tzv. „tabuľkové platy“ – štátnych zamestnancov, učiteľov atď.

Úroveň najnižšej možnej vyplácanej mzdy schvaľuje vláda Slovenskej republiky. Už niekoľko rokov sa každoročne zvyšuje, a to vždy od 1. januára nového roku.

Tentoraz sa oproti minulému roku zvýšila o 40 eur mesačne alebo o 23 centov na hodinu. To znamená nárast o zhruba 8,3 %.

Aktuálna minimálna mzda v roku 2019 na Slovensku je od 1. januára:

 • 2,989 eur na hodinu, alebo
 • 520 eur za mesiac práce.

Staršie údaje

Ak vás zaujímajú čísla z minulých rokov, hneď sa na ne pozrieme. Najprv na hodnoty z predchádzajúcich dvoch rokov a potom aj na staršie údaje, a to až do roku 2009, v ktorom bolo na Slovensku prijaté euro.

Min. mzda v rokoch 2018 a 2017

Údaje platné v roku 2018:

 • hodinová: 2,759 eur,
 • mesačná: 480 eur.

Údaje platné v roku 2017 na Slovensku:

 • hodinová: 2,50 eur,
 • mesačná: 435 eur.

Hodnoty slovenskej min. mzdy od roku 2009

V nasledujúcich tabuľkách môžete vidieť rast úrovne min. mzdy u nás od 1. januára roku 2009 po súčasnosť, ako aj informáciu o tom, o koľko sa medziročne zvyšovala.

V mesačnom vyjadrení:

Platnosť od Mesačná mzda v EUR
Nárast oproti predchádzajúcemu
roku v EUR
1. 1. 2019 520 + 40
1. 1. 2018 480 + 45
1. 1. 2017 435 + 30
1. 1. 2016 405 + 25
1. 1. 2015 380 + 28
1. 1. 2014 352 + 14,30
1. 1. 2013 337,70 + 10,50
1. 1. 2012 327,20 + 10,20
1. 1. 2011 317 + 9,30
1. 1. 2010 307,70 + 12,20
1. 1. 2009 295,50

V hodinovom vyjadrení:

Platnosť od Hodinová mzda v EUR
Nárast oproti predchádzajúcemu
roku v EUR
1. 1. 2019 2,989 + 0,23
1. 1. 2018 2,759 + 0,259
1. 1. 2017 2,50 + 0,172
1. 1. 2016 2,328 + 0,144
1. 1. 2015 2,184 + 0,161
1. 1. 2014 2,023 + 0,082
1. 1. 2013 1,941 + 0,061
1. 1. 2012 1,880 + 0,058
1. 1. 2011 1,822 + 0,054
1. 1. 2010 1,768 + 0,070
1. 1. 2009 1,698

A takto to vyzerá v grafickom zobrazení:

Minimálna mzda na Slovensku (2009-2019) - graf

 

Minimálnu mzdu môžete mať aj vyššiu

Aj keď na Slovensku pracujete za minimálnu mzdu, nemusíte mať na výplatnej páske sumu, ktorú sme si uviedli na začiatku. To je zákonom stanovená najnižšia možná suma. Na výplatu však môžete pokojne dostávať aj viac, a to dosť výrazne.

Čo vám môže zvýšiť minimálnu mzdu?

Stupeň náročnosti vašej práce.

Stupne náročnosti práce

Vaša mzda môže byť vyššia podľa toho, do akého stupňa náročnosti je zaradená práca, ktorú pre svojho zamestnávateľa vykonávate. Zohľadňuje sa nie len fyzická, ale aj psychická náročnosť práce. Okrem toho aj zodpovednosť, zložitosť a iné nároky kladené na zamestnanca.

Zákon celkovo vymedzuje 6 stupňov náročnosti. Výška odmeny pre konkrétny stupeň sa vypočítava pomocou koeficientu, ktorým sa základná min. mzda násobí.

1. stupeň má koeficient 1. To znamená, že zamestnanci vykonávajúci profesie zaradené do tohto stupňa dostávajú výplatu vo výške základnej sadzby. V roku 2019 už spomenutých 520 eur.

2. stupeň má koeficient 1,2, a to znamená, že zamestnanci vykonávajúci profesie zaradené do tohto stupňa, majú zo zákona nárok na výplatu o 20% vyššiu ako je základná sadzba, teda 624 eur.

3. stupeň má koeficient 1,4, čo znamená zvýšenie platu o 40% oproti základnej sadzbe – 728 eur.

4. stupeň má koeficient 1,6, znamená teda zvýšenie o 60% oproti základnej sadzbe, čo je v tomto roku 832 eur.

5. stupeň, ktorý má koeficient 1,8 predstavuje zvýšenie platu o 80% oproti 1. stupňu, teda 936 eur.

6., posledný stupeň má koeficient 2, čo znamená dvoj násobné zvýšenie základnej sadzby na úroveň 1040 eur.

Do prvého, najmenej náročného stupňa sú zaradené napríklad upratovačky. Do druhého, ktorý kladie na zamestnanca o niečo vyššie nároky a viac zodpovednosti potom napr. predavačky (majú hmotnú zodpovednosť). V treťom stupni sú zaradené napríklad zdravotné sestry, ktoré nesú zodpovednosť za zdravie ľudí a ich práca si vyžaduje vyššiu odbornosť. Do štvrtého šiesteho stupňa sú zaradení napríklad riadiaci pracovníci (vedúci, manažéri, riaditelia), podľa toho, za fungovanie akých zložitých systémov nesú zodpovednosť.

Aká vysoká je čistá mzda

Sumy, o ktorých sme sa doteraz bavili predstavujú hrubú mzdu. Aby sme získali čistú, musíme od tej hrubej odpočítať:

 • odvody na zdravotné poistenie,
 • odvody na sociálne poistenie (nemocenské, starobné, invalidné, v nezamestnanosti),
 • daň z príjmu.

Pri hrubej základnej sadzbe vo výške 520 eur bude čistá minimálna mzda predstavovať zhruba 430 eur.

Ak máte jedno alebo viac detí a uplatníte si na ne daňový bonus, vaša daň z príjmu sa za každé z nich zníži mesačne o približne 22 eur. Dve deti vám tak zvýšia váš čistý príjem zhruba o 500 eur za rok.

Daňový bonus si môžete uplatniť, ak je váš ročný príjem vyšší ako 6 násobok minimálnej mzdy.

Min. platy v Európe (EÚ)

Ako sú na tom zamestnanci na Slovensku v porovnaní so zamestnancami v ostatných krajinách Európskej únie?

Kto je za nami, kto pred nami a kto je na tom podobne ako my?

Krajiny, ktoré sú výraznejšie za nami

V tejto skupine sú krajiny s minimálnou mzdou do 400 eur mesačne, čo je oproti Slovensku približne o 20% menej. Takýchto krajín v Európskej únii nie je veľa. Patria tu len:

 • Litva,
 • Rumunsko,
 • Bulharsko.

Kde sú na tom podobne ako my

Do tejto skupiny patria krajiny, ktoré majú min. mzdu oproti Slovensku vyššiu alebo nižšiu do 50 eur mesačne. Týchto je už o niečo viac a ako si môžete všimnúť, patria do nej bez výnimky štáty východnej Európy:

 • Česká republika,
 • Estónsko,
 • Chorvátsko,
 • Maďarsko,
 • Lotyšsko,
 • Poľsko.

Kde sú na tom o niečo lepšie ako my

Tu sa dostávajú krajiny, s min. mzdou o viac ako 50 eur vyššou, ako máme na Slovensku, ale zároveň nižšou, ako je jej dvojnásobok. Patria tu štáty južnej Európy a podarilo sa tu dostať aj jednej krajine z bývalého východného bloku. Do tejto skupiny teda patria:

 • Portugalsko,
 • Grécko,
 • Malta,
 • Slovinsko,
 • Španielsko.

Kto je na tom v EÚ výrazne lepšie ako my

V tejto skupine sú krajiny, v ktorých majú zamestnanci nárok na prinajmenšom dvakrát takú mzdu, ako na Slovensku. Asi nikoho neprekvapí, že najvyššia minimálna mzda v Európe je v ekonomicky najsilnejších štátoch Európskej únie:

Ak by sme to chceli vyjadriť graficky, mohlo by to vyzerať nejako takto:

Porovnanie minimálnej mzdy v krajinách Európy

Berte to však ale len ako veľmi hrubé porovnanie.

Ostatné krajiny

Možno ste si všimli, že niektoré štáty v našom zozname chýbajú. Je to preto, že nie všetky krajiny Európskej únie majú zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Medzi tie, ktoré ju nemajú patria:

 • Cyprus,
 • Dánsko,
 • Fínsko,
 • Rakúsko,
 • Švédsko,
 • Taliansko.

Všetky tieto krajiny by sa však podľa výšky platov dali zaradiť do posledných dvoch skupín. Teda do žltého a zeleného stĺpčeka.

Záver

Ako vidno, v porovnaní s ostatnými štátmi EÚ na tom nie sme úplne najhoršie. Faktom ale je, že viac krajín má oproti nám min. mzdu vyššiu. Niektoré dokonca niekoľko násobne vyššiu.

Aj preto sa Slovákom stále oplatí pracovať v zahraničí. A na tom sa asi tak skoro nič nezmení aj napriek tomu, že sa minimálna mzda na Slovensku každý rok zvyšuje.


Peter Marci

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov a zakladateľom portálu Pracavonku.sk. Cez tento web, ale aj prostredníctvom kníh, ktoré si už našli viac ako 2400 čitateľov pomáha ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a začať si tak plniť svoje sny.


Zaujalo vás, čo ste si prečítali v článku? Potom sa určite pozrite na Ako si zo zahraničia priniesť viac – najnovšiu knihu, v ktorej sa delím o tipy a postupy, ako za rovnaký čas strávený v zahraničí:

 • zarobiť viac peňazí,
 • výrazne sa zlepšiť v cudzom jazyku,
 • získať kopec nezabudnuteľných zážitkov...
Tipy a odporúčania v knihe pomohli mne a verím, že to isté urobia aj pre vás. Vďaka jednému z nich sa mi napríklad podarilo zvýšiť môj mesačný príjem skoro o polovicu (presnejšie o 39,7%).

Pokiaľ sa do zahraničia ešte len chystáte, pozrite sa na príručku Úspešná práca v zahraničí. Tá vám pomôže:

 • vybrať si pre seba tú najlepšiu krajinu,
 • nájsť si v nej dobrú prácu a ubytovanie,
 • zariadiť dôležité veci na úradoch a poriadne sa pripraviť na odchod,
 • po príchode do novej krajiny robiť všetko preto, aby ste sa tam udržali a dosiahli svoj cieľ.

Súvisiace články:

Populárne témy:

Chcete pracovať v zahraničí?
Aby ste boli vždy o krok vpred, napísal som pre vás podrobný návod.