Aká je minimálna mzda v Nemecku 2023 a bude 2024

0 Shares

Nemecko, podobne ako Rakúsko ešte donedávna nepoznalo pojem minimálna mzda, tak ako ho poznáme my.

Min. mzda v Nemecku v eurách

Existovali síce určité spodné hranice príjmov, tie sa ale líšili od odvetvia k odvetviu, a dokonca aj v rámci odvetvia podľa regiónu. Vyjednávali ich so zamestnávateľmi zástupcovia odborových zväzov a boli zakotvená v kolektívnych zmluvách. Neplatilo to však pre všetky profesie a zvlášť pre tie, ktoré by to najviac potrebovali.

Návrhy na zavedenie celoplošnej minimálnej mzdy padali už v minulosti, ale nedočkali sa realizácie. Nakoniec ju však navrhovatelia dokázali, aj napriek odporu presadiť.

Jednotná minimálna mzda v Nemecku v roku 2023

V nemčine Mindestlohn, v slovenčine minimálna mzda v Nemecku do roku 2023 vstúpila s hodnotou 12 eur na hodinu.

Predchádzajúci rok 2022, v ktorom došlo k zvýšeniu na túto úroveň bol v tomto smere výnimočný. To preto, že sa ako prvýkrát zvyšovalo v troch etapách (namiesto plánovaných dvoch). Federálna vláda prijala odporúčanie navrhované Komisiou pre minimálnu mzdu. Od 1. januára 2022 sa zvýši na 9,82 eur na hodinu a to z minuloročnej sumy 9,60 eur. Následne, na začiatku druhého polroka – 1. júla, vzrástla o ďalších, výrazných 63 centov na 10,45 eur na hodinu. No ani to nebolo všetko, pretože 1. októbra došlo ešte k jednému nárastu a to o 1,55 eura na už spomínaných okrúhlych 12 eur na hodinu.

Spolu tak v priebehu jedného roka vzrástla minimálna mzda v Nemecku 2 eurá a 40 centov, čo je až neuveriteľné, pri doterajšom medziročnom zvyšovaní o nižšie desiatky centov.

Ako teda vyzerá aktuálna hodinová sadzba u zamestnanca na plný úväzok v prepočte na týždeň a mesiac?

Pri 8 odpracovaných hodinách, a pri 40 hodinovom pracovnom týždni zárobok predstavuje sumu 480 eur za týždeň. Pri 21 odpracovaných dňoch v mesiaci je to potom 2016 eur za mesiac, čo predstavuje len od posledného zvýšenia nárast platu až o 261 eur. Keď to vynásobíme 12 mesiacmi zistíme, že takýto zamestnane tým získal k platu za rok krásnych 3132 eur.
Ak zamestnanec pracuje 48 hodín týždenne, zarobí za ten čas 576 eur. Na mesiac je to potom približne 2420 eur.

Čo sa bude diať v tomto roku

Po takomto rapídnom zvyšovaní, aké prebehlo v minulom roku, sa v roku 2023 nedá veľmi očakávať ďalšie navyšovanie platov pracovníkov s najnižšími príjmami. Aj vzhľadom na to, že dosiahnutie hranice 12 €/hod. sa očakávalo až od 1. januára 2023. Teda zamestnanci, ktorých sa toto zvýšenie dotklo si mohli užívať jeho výhody už o 3 mesiace skôr. Tohoročné zvýšenie tak prakticky prebehlo už v minulom roku.

Vyhliadky na ďalší rok (2024)

Súčasne s vyhlásením najnižšej možnej vyplácanej mzdy, ešte nebola oznámená jej plánovaná hodnota na nasledujúci rok – 2024, tak ako tomu bolo naposledy. Min. mzda v Nemecku v roku 2024 by sa však opäť mohla zvýšiť. Určite by to mnohých ľudí veľmi potešilo, vzhľadom na rastúcu infláciu, za ktorou stojí výrazné zvyšovanie cien tovarov a služieb spôsobené nie len energetickou krízou.

Pre zaujímavosť sa môžete pozrieť, aká je aktuálna minimálna mzda na Slovensku a ako sme na tom v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ.

Aká je potom čistá mzda?

Vyššie uvedené čísla predstavujú hrubý príjem zamestnanca. Ak by sme chceli vedieť, koľko zarobí v čistom, teda koľko peňazí mu nakoniec príde na účet, museli by sme jeho mzdu očistiť od daní a odvodov.

Pre dvoch rôznych zamestnancov poberajúcich rovnakú hrubú mzdu však môžu platiť iné podmienky. Výška týchto zrážok a potom aj čistý príjem sa tak u nich môže líšiť. Záleží napríklad, kde presne zamestnanec býva a pracuje, koľko má rokov, či je slobodný alebo žije v manželskom zväzku a pod.

Ak by sme to ale predsa len chceli vyčísliť, dalo by sa povedať, že pri hrubej mzde 2016 eur by mohla byť vaša výplata v čistom okolo 1600 eur. Toto je ale naozaj veľmi všeobecný údaj.

Môžete zarobiť aj viac

Zákonom stanovená minimálna mzda sa týka predovšetkým zamestnancov v odvetviach a oblastiach, v ktorých boli dlhodobo nízke príjmy. Viaceré profesie však majú v kolektívnych zmluvách dohodnutú vyššiu spodnú hranicu príjmu a štátom nastavená najnižšia úroveň sa ich tak prakticky vôbec nedotýka. Aj na tých najnižších pozíciách tak môžete zarobiť viac, ako je štátom garantovaný najnižší príjem.

Napríklad pre skúsených remeselníkov úroveň min. hodinovej mzdy už teraz prevyšuje hodnotu 13 eur, čo je približne o 8% viac, ako je celoplošná hodnota.

Bez nemčiny to ale väčšinou nepôjde. Aj keď existujú možnosti, ako sa dá nájsť v zahraničí práca bez jazyka, obvykle aj na získanie tých najmenej platených pracovných miest sa budete potrebovať vedieť aspoň trochu dohovoriť. Jazyková príprava vám pritom nemusí zabrať príliš veľa času. Keď si chcete sami určiť tempo, akým budete napredovať, môžete to skúsiť s učebnicou nemčiny pre samoukov (na tejto stránke na ne nájdete niekoľko tipov), ak na učenie sa potrebujete mať pri sebe viac ľudí a nevadí vám si priplatiť, môžete skúsiť intenzívnejší jazykový kurz.

Vývoj min. mzdy v Nemecku v minulých rokoch – graf a tabuľka

Graf vývoja min. mzdy v Nemecku od roku 2016 do 2023

Minimálnu mzdu Nemecko zaviedlo až v roku 2015, takže je to veľmi čerstvá záležitosť. Ako vidno z grafu, dva roky ostala na počiatočnej úrovni 8,50 €/hod. a až v roku 2017 sa zvýšila na 8,84 €/hod. Tam ostala aj počas roka 2018. V roku 2019 sa zvýšila na 9,19 € a následne v roku 2020 na 9,35 €/hod. Potom nasledujú dve navýšenia v roku 2021 na 9,60 €/hod a ďalšie tri v roku 2022, ktoré končia na plate 12 € za hodinu.

Tu je ešte prehľadná tabuľka.

Termín zvyšovania
Hrubá min. mzda/hod. (v EUR)
Zmena (v EUR)
2022 (od 1. októbra) 12,00 + 1,55
2022 (od 1. júla) 10,45 + 0,63
2022 (od 1. januára) 9,82 + 0,22
2021 (od 1. júla) 9,60 + 0,10
2021 (od 1. januára) 9,50 + 0,15
2020 9,35 + 0,16
2019 9,19 + 0,35
2017 – 2018 8,84 + 0,34
2015 – 2016 8,50

» Viac o pracovných podmienkach v Nemecku

Aká bude realita?

Zmena ku ktorej došlo v roku 2015 by mala prispieť k lepšiemu životu zamestnancov, ktorí doteraz dostávali nízku mzdu. Odborníci sa však obávajú, že vďaka zvýšeniu nákladov na zamestnancov môže dôjsť k znižovaniu ich stavov a teda k prepúšťaniu. A namiesto toho, aby pracovník zarábal viac, môže sa stať nezamestnaným. Môže sa takisto stať, že zamestnanec bude musieť svoje zamestnanie vymeniť za inú formu pracovného vzťahu (napr. tak ako u nás vynútené živnosti) a jeho príjem ostane rovnaký ako doteraz.

Na druhej strane stoja zástancovia zamestnancov. Tí sú presvedčení, že štátom garantovaný najnižší plat by mal byť dokonca ešte vyšší. Možno niekde na úrovni 12 eur na hodinu. Pretože ani ten súčasný im nedokáže zabezpečil dôstojný život. Kto má pravdu? Ťažko povedať. Ako sa bude situácia vyvíjať v realite ukáže čas. Zaujímavá je tiež otázka, ako často a o koľko sa bude min. mzda zvyšovať v budúcnosti a či jej zavedenie ovplyvní počet uchádzačov o prácu v Nemecku zo zahraničia. V každom prípade existuje viacero dôvodov, prečo stále stojí za to, ísť do tejto krajiny pracovať. Aj keď práve možnosť, zarobiť viac ako vo svojej rodnej krajine patrí stále medzi tie najdôležitejšie.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: