Vrátenie daní z Anglicka (UK)

11 Shares

Tento článok nadväzuje na informácie z úvodného článku
Vrátenie daní a zameriava sa špeciálne na možnosti vrátenia dane (daňového preplatku) z Anglicka, Škótska, Walesu a Severného Írska.

Pre tých, ktorí sa z jazykových, alebo iných dôvodov obávajú žiadať o daňový preplatok sami môže pomôcť článok, ktrý sa zaoberá vrátením dane zo zahraničia špecializovanou agentúrou.

Možnosti vrátenia dane z práce vo Veľkej Británii

V UK môžu v podstate nastať tri situácie, kedy môžete mať nárok na vrátenie dane, či už celej, alebo jej časti. Každá z nich si vyžaduje trochu iný prístup.

Na vrátenie dane môžete mať nárok ak:

  • končíte svoju prácu v Anglicku (UK) a vraciate sa domov
  • platíte vysoké preddavky na daň
  • z iného dôvodu vám vyšiel daňový preplatok

Vrátenie daní pri odchode z Anglicka (UK)

Keď definitívne končíte svoj pracovný pobyt v Británii, je veľká pravdepodobnosť, že vám vznikol daňový preplatok a máte nárok na vrátenie časti zaplatenej dane.

Ak končíte len niekoľko mesiacov po začiatku nového daňového roka (6. apríl), alebo ste si v Anglicku zarábali len počas niekoľkomesačnej brigády máte dokonca veľkú šancu, že vám bude vrátená celá zaplatená daň.

Ako požiadať o vrátenie dane pri návrate na Slovensko

O vrátenie dane pri odchode z Británie je možné požiadať prostredníctvom formulára P85 – Leaving the United Kingdom. Tento formulár je potrebné vyplniť a spolu s druhou a treťou časťou formulára P45 získaného od posledného zamestnávateľa odovzdať, prípadne poslať na miestopríslušný daňový úrad Inland Revenue.

Spracovanie žiadosti o vrátenie dane trvá niekoľko týždňov a niekedy si od vás, môže daňový úrad vyžiadať aj ďalšie dokumenty.

Ak vám daňový úrad prizná nárok na vyplatenie preplatku, podľa toho ktorú možnosť ste zaškrtli vo formulári P85 vám buď poukáže peniaze na bankový účet v UK, alebo pošle šek.

Poznámka: Môže sa stať, že aj napriek tomu, že ste si zvolili prevod na účet vyplatia vám preplatok šekom.

Vrátenie daní pri daňovom preplatku

Ak už v Anglicku (UK) pracujete nejaký rok, mal by vám zamestnávateľ zrážať na daň primerané preddavky a preto by vám nemal vzniknúť ani daňový preplatok, ani nedoplatok.

Preplatok na dani vám však môže vyjsť napríklad v daňovom roku, v ktorom ste začali v Anglicku pracovať.

Aby ste zistili, či vám môžu časť, alebo celú zaplatenú daň vrátiť, musíte si podľa údajov na výplatných páskach, príp. formulároch P45 a P60 spočítať, koľko ste v danom daňovom roku daní odviedli a koľko ste mali zaplatiť.

Aj keď viete, že budete mať preplatok na dani, nemôžete oň žiadať kedykoľvek. Dôvod je zrejmý, vyúčtovanie dane a následné daňové vyrovnanie je možné urobiť len po skončení príslušného daňového roku.

Ako požiadať pri preplatku o vrátenie dane

O vrátenie daní pri preplatku možno požiadať osobne, alebo písomne.

Prvá možnosť znamená, že navštívite daňový úrad vo svojom meste, prípadne daňový úrad pod ktorý spadá vaše mesto či obec. Prinesiete si so sebou všetky formuláre P45 z minulého daňového roku a formulár P60, z ktorých by si mal zamestnanec úradu urobiť kópie.

Písomne môžete v Anglicku o vrátenie daní požiadať prostredníctvom formulára P91. Toto vyplnené tlačivo spolu s formulármi P45 a P60 spomenutými vyššie pošlete na adresu príslušného daňového úradu Inland Revenue. Formulár si môžete stiahnuť zo stránky www.hmrc.gov.uk, rovnako na nej nájdete aj adresu daňového úradu podľa PAYE Reference Number. Toto číslo nájdete na formulári P45 v jeho ľavom hornom rohu.

Vrátenie dane pri platení vysokých preddavkov

Ak ste v Anglicku práve začali pracovať, alebo ste v UK zmenili zamestnanie, môže sa vám stať, že vám zamestnávateľ bude zrážať zo mzdy vyššie preddavky na daň, ako vašim spolupracovníkom, ktorí však na rozdiel od vás vo firme pracujú dlhšie.

Môže to mať dva dôvody:

  • ak je to vaša prvá práca v Anglicku (UK), pravdepodobne ste ešte nevyplnili formulár P86 (Arrival in the United Kingdom).
  • ak je to vaše ďalšie zamestnanie v Británii, a formulár P86 už ste vyplnili, pravdepodobne váš súčasný zamestnávateľ, prípadne britský daňový úrad ešte nestihol spracovať formulár P45 od vášho predchádzajúceho zamestnávateľa

Ako zistím, že moje preddavky na daň sú vysoké

To, že platíte vysokú daň zistíte zo svojej výplatnej pásky.

Prvým, orientačným indikátorom vysokých preddavkov môže byť, že váš kolega, ktorý zarába rovnakú hrubú mzdu platí oproti vám výrazne nižšiu daň.

Druhým indikátorom je Tax Code – daňový kód, ktorý je vám pridelený a podľa ktorého zamestnávateľ zráža preddavky na daň. Ak sa vo vašom daňovom kóde nachádza prvé trojčíslie zo sumy Personal allowance (odpočítateľná položka) pre daný daňový rok, mali by byť vaše preddavky správne. Ak sa však vo vašom daňovom kóde nachádza niektorý z tzv „emergency“ kódov (BR, W1, H1, X), je pravdepodobné, že vaše preddavky na daň sú vyššie, ako by mali byť.

Ako požiadať o vrátenie dane

V tomto prípade sa so samotnou žiadosťou o vrátenie dane oplatí trochu počkať, niekedy to chvíľu trvá, kým nový zamestnávateľ, resp. daňový úrad spracuje formulár P45 od predchádzajúceho zamestnávateľa a veci sa samé dajú do poriadku.

Ak však situácia s vysokými preddavkami trvá dlhšie, môžete navštíviť miestny daňový úrad Inland Revenue a požiadať o zmenu kódu.

Ak sa jedná o vaše prvé zamestnanie v UK, pravdepodobne bude stačiť vyplnenie formulára P86.

Ak vaša súčasná práca v Anglicku nie je vašou prvou a formulár P86 ste už vyplnili, zoberte si so sebou na daňový úrad formulár P45 od svojho predchádzajúceho zamestnávateľa, prípadne výplatné pásky z minulého zamestnania a takisto poslednú výplatnú pásku od súčasného zamestnávateľa.

Úspešná zmena kódu by mala mať za následok vrátenie navyše zaplatenej dane v ďalšej výplate a nastavenie správnych preddavkov. Aj tu je potrebné byť trpezliví, lebo spracovanie môže trvať niekoľko týždňov, niekedy dokonca aj vyše mesiaca.

Čo nájdete v príručke Anglicko na vlastnej koži v kapitole „Úrady“?

  • NINO (National Insurance Number) – čo to je a ko ho získať
  • Dane a daňový úrad – ako sa v Anglicku počíta daň a ako neplatiť viac daní, ako musíte

Všetky články v sekcii „Úrady v UK“


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


11 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: