Dane – vrátenie daní

8 Shares

Či už pracujete na Slovensku, alebo v zahraničí, váš zamestnávateľ za vás z vašej hrubej mzdy odvádza štátu daň. Za určitých podmienok vám môže štát zaplatenú daň vrátiť, čo môže byť zaujímavým bonusom ku mzde, ktorú vám už zamestnávateľ vyplatil. Práve téme vrátenia dane sa venuje tento článok, pričom sa zameriava hlavne na vrátenie daní zo zahraničia.

Základný princíp pri vracaní dane

V prvom rade je potrebné si uvedomiť, že žiaden štát nie je charita a peniaze, ktoré od vás vybral vám len tak ľahko nevráti.
Vráti len to, na čo máte zo zákona nárok a ja to spravidla len vtedy, ak ho o to požiadate. To platí aj pre vrátenie dane.

Vrátenie daní je diskutovaná téma a môžete sa stretnúť s názorom, že ak ste pracovali v zahraničí, od daňového úradu danej krajiny môžete získať späť celú zaplatenú daň. Niekedy sa ešte pridáva podmienka, že musíte podpísať, že nasledujúcich X rokov sa nevrátite do krajiny za praácou.

Aj keď vám za určitých podmienok skutočne môže byť vrátená celá zaplatená daň, vždy sa jedná sa o daňový preplatok.

Daňový preplatok je rozdiel medzi daňou, ktorú ste v určitom daňovom roku zaplatili (odvedená daň) a daňou, ktorú máte podľa zákona zaplatiť (vaša daňová povinnosťou).

Za to, že nám štát vráti zaplatenú daň vďačíme systému, že zdaniteľný príjem sa do určitej výšky nezdaňuje.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka

Ak na Slovensku je váš zdaniteľný príjem nižší ako nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, môžete požiadať o vrátenie celej zaplatenej dane. Ak je vyšší, žiadate o príslušný preplatok.

Podobne to funguje aj v iných krajinách.

Ak napríklad pracujete v Anglicku, máte nárok na britskú obdobu nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka nazývanú Personal Allowance. Ak teda v daňovom roku (v UK začína 6. apríla a končí 5. apríla nasledujúceho roku) zarobíte menej ako je hodnota Personal Allowance, môžete žiadať o vrátenie celej zaplatenej dane. Ak zarobíte viac, môžete požiadať o vrátenie prípadného daňového preplatku. Napríklad pre daňový rok 2009/10 bola hodnota Personal Allowance 6475 libier. Mohli ste teda zarobiť až 6475 libier a nemuseli ste platiť žiadnu daň.

Aktuálne hodnoty Personal Allowance pre Anglicko nájdete vždy v sekcii Dôležité zmeny.

» Viac o vrátení dane z Anglicka (UK)

Ako môžem požiadať o vrátenie daní

O vrátenie daní môžete požiadať dvoma spôsobmi:

  • sami, alebo
  • prostredníctvom agentúry, ktorá sa tým zaoberá.

Ak ovládate jazyk krajiny v ktorej ste pracovali a máte všetky potrebné dokumenty, požiadať o vrátenie dane by nemal byť problém.

Informácie a tlačivá pre konkrétnu krajinu sa spravidla dajú nájsť na internete.

Ak sa vám zdá proces žiadosti o vrátenie daní komplikovaný, alebo máte iné dôvody, môžete zveriť celé vybavovanie agentúre, ktorá sa na to špecializuje. V takom prípade musíte samozrejme počítať s tým, že si za túto službu bude účtovať poplatok.

Niektoré personálne agentúry, ktoré sprostredkovávajú prácu v zahraničí dokonca spolupracujú s agentúrami na vrátenie dane a túto službu vám môžu sami ponúknuť.

» Viac o vrátení dane zo zahraničia prostredníctvom agentúry

Kedy môže vzniknúť daňový preplatok

Ako už bolo uvedené vyššie, daňový preplatok vám vzniká, ak zaplatíte daň vyššiu, ako je vaša povinnosť.

Dochádza k tomu predovšetkým vtedy, ak v zahraničí neodpracujete celý daňový rok. To sa stáva najčastejšie počas prvého roku práce v zahraničí a potom v roku, keď prácu v zahraničí končíte a vraciate sa na Slovensko. Pokiaľ samozrejme nezačnete pracovať presne na začiatku daňového roku a neskončíte presne na konci daňového roku.

Veľkú šancu na vrátenie celej zaplatenej dane máte vtedy, ak zdrojom vašich príjmov v zahraničí bola len brigáda (dvoj, troj mesačná). Za taký krátky čas je malá pravdepodobnosť, že zarobíte viac ako je nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Ďalšou menej obvyklou situáciu, kedy môžete mať nárok na vrátenie časti zaplatenej dane je, ak platíte vysoké preddavky na daň. Za určitých okolností sa vám to môže stať napríklad v Anglicku.

Kedy môžem žiadať o vrátenie daní

Niekedy môžete požiadať o vrátenie dane hneď inokedy musíte počkať do konca daňového roku. Vždy záleží od konkrétnej situácie.

Ak ste napríklad zistili, že platíte vysoký preddavok na daň môžete požiadať o jeho zníženie a vrátenie preplatku hneď ako to zistíte.

Ak ste ukončili svoje zamestnanie v zahraničí a vraciate sa na Slovensko, takisto môžete hneď požiadať o zúčtovanie dane a o vrátenie preplatku (prípadne celej dane, ak máte na to nárok).

Vo väčšine ostatných prípadov, hlavne ak ostávate naďalej pracovať v zahraničí môžete požiadať o vrátenie daní až po skončení daňového roku. Dovtedy totiž nie je jasné, či vám nejaký preplatok vznikne a v akej výške.

Vrátenie dane (daňového preplatku) môžete žiadať aj spätne za niekoľko rokov. Pre Holandsko napríklad 4 roky, pre Anglicko (UK) dokonca 6.

Čo nájdete v príručke Anglicko na vlastnej koži v kapitole „Úrady“?

  • NINO (National Insurance Number) – čo to je a ko ho získať
  • Dane a daňový úrad – ako sa v Anglicku počíta daň a ako neplatiť viac daní, ako musíte

Všetky články v sekcii „Úrady v UK“


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


8 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: