Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia pri práci v zahraničí

13 Shares

Ak pracujete v zahraničí, môžete mať povinnosť podať na Slovensku daňové priznanie. Na to aby ste zo svojich príjmov v zahraničí neplatili daň dvakrát, teda v krajine kde ste pracovali a aj na Slovensku, má Slovensko podpísané zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

V tomto článku nájdete, aký typ zmluvy má Slovensko uzavreté s konkrétnou krajinou EÚ a tiež vysvetlenie obidvoch metód, ktoré sa na zamedzenie dvojitého zdanenia používajú.

Zoznam krajín EÚ a typ zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Nasledujúcim spôsobom je riešené zabránenie dvojitému zdaneniu príjmov z konkrétnych krajín EÚ.

Krajiny sú zoradené podľa abecedy.

Belgicko – zápočet dane
Bulharsko – zápočet dane
Cyprus – vyňatie príjmov
Česká republika – zápočet dane
Dánsko – vyňatie príjmov
Fínsko – zápočet dane
Francúzsko – vyňatie príjmov
Grécko – vyňatie príjmov
Holandsko – vyňatie príjmov
Írsko – zápočet dane
Litva – zápočet dane
Lotyšsko – zápočet dane
Luxembursko – vyňatie príjmov
Maďarsko – zápočet dane
Malta – zápočet dane
Nemecko – vyňatie príjmov
Poľsko – zápočet dane
Portugalsko – zápočet dane
Rakúsko – vyňatie príjmov
Rumunsko – zápočet dane
Slovinsko – zápočet dane
Španielsko – vyňatie príjmov
Švédsko – vyňatie príjmov
Veľká Británia – vyňatie príjmov
Taliansko – vyňatie príjmov

Krajiny EEA

Island – zápočet dane
Nórsko – vyňatie príjmov

V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu na zamedzenie dvojitého zdanenia sa používa metóda vyňatia príjmov.

Pozn.: Tieto metódy sa používajú pri príjmoch zo závislej činnosti, teda ak ste v zahraničí zamestnancom.

Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia

Metóda zápočtu dane

Metóda zápočtu dane znamená, že sa vám daň, ktorú ste zaplatili v cudzej krajine započíta do úhrady dane. V konečnom dôsledku to znamená, že ak ste v zahraničí zaplatili nižšiu daň, ako vám vyšla daňová povinnosť podľa slovenského zákona o dani z príjmov, musíte rozdiel doplatiť. Ak ste naopak zaplatili daň vyššiu, rozdiel vám vrátený nebude.

Metóda vyňatia príjmov

Tento spôsob je pre vaše peniaze príjemnejší. Príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v cudzej krajine síce uvediete v daňovom priznaní, avšak tie budú zo zdanenia vyňaté. Znamená to, že žiadnu daň z týchto príjmov platiť nebudete.

Mohlo by vás zaujímať:

Informácie pre tento článok boli čerpané zo stránok DRSR.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


13 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: