Holandsko – práca v Holandsku

0 Shares

Hneď po vstupe Slovenska do Európskej Únie využilo Holandsko možnosť zavedenia prechodných opatrení. Práca v Holandsku bola možná len s pracovným povolením až do 1. mája 2007, kedy sa Holandsko rozhodlo úplne otvoriť svoj pracovný trh pre občanov Slovenska a ostatných krajín A8 (Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Poľsko, Slovinsko).

Práca v Holandsku je teda od 1. mája 2007 možná bez pracovného povolenia.

» Ponuka práce v Holandsku

Práca v Holandsku – povinnosti

Registrácia pobytu

Praca v Holandsku - vlajkaAj napriek tomu, že na prácu v Holandsku nepotrebujete pracovné povolenie, pokiaľ dĺžka vášho pobytu prekročí 3 mesiace vzniká vám povinnosť zaregistrovať sa na obecnom úrade v mieste pobytu. Potom by ste sa mali zaregistrovať aj na Imigračnom a naturalizačnom úrade – Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), kde je potrebné dokladovať účel pobytu a zdravotné poistenie.

Pre pobyt kratší ako 3 mesiace registrácia nie je potrebná. Rovnaké pravidlá platia aj pre občanov ostatných krajín EÚ a EHP.
Registrácia je bezplatná.

Pokiaľ ste legálne žili v Holandsku po dobu minimálne päť rokov nepretržite, máte právo požiadať o povolenie na trvalý pobyt pre občanov EÚ. Žiadosť o toto povolenie sa podáva na IND. Dĺžku pobytu je treba zdokladovať.
Za žiadosť o povolenie na trvalý pobyt je účtovaný poplatok.

Osobné registračné číslo – BSN

Ak je účelom vášho pobytu v Holandsku práca, budete potrebovať Osobné registračné číslo – Burger Service Nummer (BSN). Toto číslo zabezpečí vaše začlenenie do holandského daňového systému a do systému sociálneho poistenia. O BSN je potrebné požiadať na príslušnom daňovom úrade – Belastingdienst (Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leiden, Leeuwarden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht, Zwolle). Stretnutie je potrebné vopred telefonicky dohodnúť.

Ak budete pracovať ako zamestnanec, budete mať rovnaké postavenie ako zamestnanci s holandskou štátnou príslušnosťou.

Minimálna mzda za prácu v Holandsku

Ak ste si našli v Holandsku zamestnanie, máte nárok dostávať za svoju prácu prinajmenšom minimálnu mzdu, pričom sa táto mzda každoročne dvakrát zvyšuje. Raz 1. januára a potom 1 júla.
V Holandsku je stanovená mesačná, týždenná a denná minimálna mzda. Jednotná sadzba je pre pracovníkov vo veku od 23 rokov, pre mladších pracovníkov sa postupne znižuje.

Treba si uvedomiť, že hodnota stanovenej minimálnej mzdy sa týka hrubého príjmu, to znamená, že na účet vám kvôli zrážkam príde nižšia suma. Zamestnávateľ strháva z hrubej mzdy daň a odvody na poistenie (zdravotné poistenie, poistenie v nezamestnanosti,…)

» 5 ciest k získaniu práce v Holandsku

Ďalšie zdroje informácií:

www.ind.nl – stránka Immigratie- en Naturalisatiedienst – informácie aj v angličtine, k dispozícii sú tiež informačné brožúry v PDF formáte.

www.belastingdienst.nl – stránka daňového úradu – Belastingdienst – takisto obsahuje informácie v angličtine. Nájdete na nich kontaktné údaje regionálnych úradov.

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw – stránka ministerstva práce


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: