Pracovné podmienky v Holandsku

11 Shares

Pracovné podmienky zamestnancov v Holandsku reguluje zákon, avšak podobne ako v iných európskych krajinách sú upravované pre jednotlivé hospodárske odvetvia kolektívnymi zmluvami – CAO (Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst). Tie sú uzatvárané medzi odborovými zväzmi a zamestnávateľmi a vzťahujú sa nie len na zamestnancov, ktorí sú v odboroch, ale na všetkých pracovníkov. V tomto článku nájdete všetky dôležité informácie o podmienkach práce.

Minimálna mzda, pracovný čas atď. v Holandsku

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva v Holandsku má vo väčšine prípadov písomnú formu, ale uznáva sa aj ústna. Zmluva by mala okrem základných údajov o zamestnancovi a zamestnávateľovi obsahovať všetky detaily týkajúce sa konkrétnej pracovnej pozície, prípadne odkazy na príslušnú kolektívnu zmluvu (miesto výkonu práce, pozícia, alebo popis práce, pracovný čas, mzda, atď.). Pre zamestnanca je, vždy lepšie mať pracovnú zmluvu písomne.

V podstate tu existujú tri druhy pracovných zmlúv:

  • pracovná zmluva na dobu neurčitú,
  • pracovná zmluva na dobu určitú,
  • pracovná zmluva s pracovnou agentúrou.

Platy v Holandsku

Platy v Holandsku sú, samozrejme, omnoho vyššie ako na Slovensku, ale o niečo nižšie ako napríklad v Nemecku. Zvyčajne sa uvádzajú v hrubom za rok, alebo za mesiac. Mzda je najčastejšie vyplácaná mesačne, alebo týždenne.

Minimálna mzda

Podľa zákona je každý zamestnanec oprávnený dostávať za svoju prácu prinajmenšom minimálnu mzdu. Jej výška je dvakrát ročne upravovaná a pomaly sa približuje úrovni 1500 eur za mesiac pre zamestnancov vo veku 23 a viac rokov. S nižším vekom sa postupne znižuje. Pre porovnanie, napríklad pracovníci vo veku 19 rokov majú nárok približne na polovicu minimálnej mzdy 23 ročných a starších.

Ak pracujete na skrátený úväzok, príslušne sa upraví aj výška minimálnej mzdy na ktorú máte nárok.

Okrem uvedeného má zamestnanec nárok aj na príspevok na dovolenku a to vo výške 8% z hrubého ročného platu. Obvykle sa tento príspevok vypláca jednorázovo v máji.

Pracovný čas

Holandsko má podobne ako Slovensko štandardný pracovný čas 40 hodín týždenne. Toto je aj maximum pre pracovníkov na nočných smenách, pričom všeobecne by priemerný pracovný týždeň nemal prekročiť 45 hodín.

Bežný je päťdňový pracovný týždeň, ale obľúbeným sa čím ďalej viac stáva tiež štvordňový pracovný týždeň, počas ktorého zamestnanec pracuje 10 hodín denne. Svojich 40 hodín si tak odpracuje za 4 dni a 3 dni má voľno.

Čo sa týka prestávok v práci, ak je pracovný deň dlhší ako 5 a pol hodiny musí zahŕňať aspoň 30 minútovú prestávku na odpočinok. V jednom pracovnom týždni musí mať zamestnanec aspoň jeden a pol dňa nepretržitého voľna.

Nárok na dovolenku

V Holandsku majú zamestnanci zo zákona nárok na dovolenku minimálne v trvaní štvornásobku počtu dní odpracovaných za týždeň. Najčastejšie to znamená 4 týždne, resp. 20 dní platenej dovolenky za rok. Vo firmách nie je výnimkou, že je počet dní dovolenky, na ktoré má zamestnanec nárok vyšší, zvyčajne o ďalších 4-5 dní. Ak pracujete u zamestnávateľa len časť roka, váš nárok na dovolenku sa primerane zníži.

Materská dovolenka v Holandsku

Materská dovolenka, na ktorú má matka nárok trvá 16 týždňov. Môže začať už 6 týždňov, ale najneskôr 4 týždne pred plánovaným pôrodom a pokračuje po pôrode do uvedených 16 týždňov. Ak neprekročí stanovený strop, materská je vyplácaná vo výške platu matky.

Skúšobná doba

Dĺžka skúšobnej doby, ak sa uplatňuje, by mala byť uvedená v pracovnej zmluve. Pri pracovnom pomere, ktorý bude trvať menej ako dva roky môže byť najviac 1 mesiac, pri dlhších môže trvať aj 2 mesiace.

Oficiálne informácie v angličtine: www.government.nl

Ak sa ešte len chystáte pracovať do Holandska, určite vás budú zaujímať možnosti, ktorými si tam môžete nájsť zamestnanie.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.

„E-knihy som si už zakúpil, sú super spracované, plné hodnotných rád.“

Oliver


11 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy:

Chcete pracovať v zahraničí?
Šťastie praje pripraveným!.