Štátne sviatky v Nemecku 2024 a 2025

79 Shares

Na tejto stránke nájdete všetky štátne sviatky v Nemecku prehľadne zoradené najprv pre rok 2024 a potom 2025. Uvedené sú s originálnym názvom v nemčine, rovnako aj so slovenským prekladom.

Pri dátume sviatku nájdete aj deň v týždni, na ktorý tento sviatok v danom roku pripadá.

Kalendár sviatkov v Nemecku

Sviatky v Nemecku 2024

Upozornenie: na rozdiel od Slovenska, kde zoznam sviatkov platí celoštátne, v Nemecku sa veľa z nich oslavuje len v niektorých spolkových krajinách. V kalendári je preto u každého sviatku uvedené, či sa slávi v celom Nemecku, alebo, ak sa oslavujú len v určitých častiach krajiny, v ktorých konkrétnych regiónoch.

Dátum v roku 2024 Sviatok Kde sa oslavuje
1. január
(pondelok)
Nový rok
(Neujahrstag)
v celej SRN
6. január
(sobota)
Traja králi
(Heilige Drei Könige)
iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko
8. marec
(piatok)
Medzinárodný deň žien
(Frauentag)
iba v Berlíne
29. marec
(piatok)
Veľký Piatok
(Karfreitag)
v celej SRN
31. marec
(nedeľa)
Veľkonočná nedeľa
(Ostersonntag)
iba Brandenbursko
1. apríl
(pondelok)
Veľkonočný pondelok
(Ostermontag)
v celej SRN
1. máj
(streda)
Sviatok práce
(Tag der Arbeit)
v celej SRN
9. máj
(štvrtok)
Nanebovstúpenia Pána
(Christi Himmelfahrt)
v celej SRN
19. máj
(nedeľa)
Svätodušná nedeľa
(Pfingstsonntag)
iba Brandenbursko
20. máj
(pondelok)
Svätodušný pondelok
(Pfingstmontag)
v celej SRN
30. máj
(štvrtok)
Božie telo
(Fronleichnam)
iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severné Porýnsko-Vestfálsko, Porýnsko-Falcko, Sársko a niektoré časti Saska a Durínska
8. august
(štvrtok)
Augsburgský mierový festival
(Augsburgen Friedensfest)
iba mesto Augsburg v Bavorsku
15. august
(štvrtok)
Nanebovstúpenie Panny Márie
(Mariä Himmelfahrt)
iba Sársko a niektoré časti Bavorska
20. september
(piatok)
Svetový deň detí
(Weltkindertag)
iba v regióne Thüringen
3. október
(štvrtok)
Deň zjednotenia Nemecka
(Tag der Deutschen Einheit)
v celej SRN
31. október
(štvrtok)
Deň reformácie
(Reformationstag)
iba Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Brémy, Dolné Saské, Hamburg a Šlezvicko-Holštajnsko
1. november
(piatok)
Všetkých svätých
(Allerheiligen)
iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Porýnsko-Falcko, Severné Porýnsko-Vestfálsko a Sársko
21. november
(streda)
Deň pokánia a modlitieb
(Buß- und Bettag)
iba Sársko
25.december
(streda)
Prvý sviatok Vianočný
(1. Weihnachtstag)
v celej SRN
26.december
(štvrtok)
Druhý sviatok Vianočný
(2. Weihnachtstag)
v celej SRN

Ako vidno zo zoznamu, voľných dní má Nemecko spolu 20, čo je pomerne dosť. Celoštátnych je však ani nie polovica, presnejšie 9. Vďaka čomu ich je v každej spolkovej krajine v skutočnosti len 9 až 13 (najčastejšie 9 až 11). Je to preto, že si ich každá spolková krajina určuje samostatne s jedinou výnimku. Je ňou Deň zjednotenia Nemecka, ktorý sa oslavuje 3. októbra a je uzákonený spolkovým zákonom.

Pomerne veľa sviatkov má pohyblivý dátum. Okrem u nás dobre známych Veľkonočných sviatkov (Veľký piatok, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok) medzi ne patrí aj:

  • Nanebovstúpenia Pána
  • Svätodušná nedeľa
  • Svätodušný pondelok
  • Božie telo
  • Deň pokánia a modlitieb

Počas sviatkov v SRN očakávajte zatvorené obchody alebo obmedzené otváracie hodiny. Otvorené môžu byť napríklad gastro prevádzky. Okrem oficiálnych sviatkov, môžu mať kratšie otváracie hodiny, alebo môžu byť zatvorené banky a obchody aj na Štedrý deň, teda 24. decembra a tiež na Silvestra.

Pár zaujímavostí k sviatkom, ktoré sa slávia len vo vybraných spolkových krajoch (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sasko atď.)

8. marec – Medzinárodný deň žien (Frauentag) – oslavujú ho v Berlíne. Zavedený bol len nedávno, prvýkrát ho oslavovali len v roku 2019.

8. májDeň oslobodenia (Tag der Befreiung) – tento štátny sviatok sa oslavuje v Berlíne. Bol zavedený v roku 2020, na 75. výročie ukončenia druhej svetovej vojny. Opäť sa bude sláviť v roku 2025 pri príležitosti jeho 80. výročia.

15. august – Nanebovstúpenie Panny Márie (Mariä Himmelfahrt) – oslavuje sa v Sársku a v niektorých častiach Bavorska, predovšetkým v obciach s prevahou obyvateľov vyznávajúcich katolícku vieru.

31. október – Deň reformácie (Reformationstag) – tento sviatok má dlhšiu tradíciu v Brandenbursku, Meklenbursko-Predpomoransku, Sasku, Sasko-Anhaltsku a Durínsku a od roku 2018 sa oslavuje aj v Brémach, Dolnom Sasku, Hamburgu a Šlezvicko-Holštajnsku.

Deň pokánia a modlitieb (Buß- und Bettag) – pohyblivý dátum (druhá streda pred začiatkom Adventu)

Nemecko – štátne sviatky v roku 2025

V tejto tabuľke, ak nie je v riadku uvedená žiadna poznámka, znamená to, že sa sviatok oslavuje v celom Nemecku. Keď sa slávi len vo vybraných regiónoch, je v riadku uvedené, v ktorých.

Dátum v roku 2025 Sviatok
1. január
(streda)
Nový rok
6. január
(pondelok)
Traja králi
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko)
8. marec
(sobota)
Medzinárodný deň žien
(iba v Berlíne)
18. apríl
(piatok)
Veľký Piatok
20. apríl
(nedeľa)
Veľkonočná nedeľa
(iba Brandenbursko)
21. apríl
(pondelok)
Veľkonočný pondelok
1. máj
(štvrtok)
Sviatok práce
8. máj
(štvrtok)
Deň oslobodenia
(iba v Berlíne, oslavuje sa len raz za 5 rokov)
29. máj
(štvrtok)
Nanebovstúpenia Pána
8. jún
(nedeľa)
Svätodušná nedeľa
(iba Brandenbursko)
9. jún
(pondelok)
Svätodušný pondelok
19. jún
(štvrtok)
Božie telo
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severné Porýnsko-Vestfálsko, Porýnsko-Falcko, Sársko a niektoré časti Saska a Durínska)
8. august
(piatok)
Augsburgský mierový festival
(iba mesto Augsburg v Bavorsku)
15. august
(piatok)
Nanebovstúpenie Panny Márie
(iba Sársko a niektoré časti Bavorska)
20. september
(sobota)
Svetový deň detí
(iba v regióne Thüringen)
3. október
(piatok)
Deň zjednotenia Nemecka

31. október
(piatok)
Deň reformácie
(iba Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Brémy, Dolné Saské, Hamburg a Šlezvicko-Holštajnsko)
1. november
(sobota)
Všetkých svätých
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Porýnsko-Falcko, Severné Porýnsko-Vestfálsko a Sársko)
19. november
(streda)
Deň pokánia a modlitieb
(iba Sársko)
25.december
(štvrtok)
Prvý sviatok Vianočný

26.december
(piatok)
Druhý sviatok Vianočný

Ak uvažujete o práci v Nemecku, asi vás budú zaujímať pracovné podmienky v SRN. Keď tam chcete pracovať ako opatrovateľka, možno vám pomôže zoznam slovenských pracovných agentúr, ktoré takúto prácu sprostredkovávajú. Určite sa vám bude hodiť aj dobrá učebnica nemčiny pre samoukov, či špecializovaný pracovný slovník.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


79 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: