Štátne sviatky v Nemecku 2023 a 2024

79 Shares

Štátne sviatky v Nemecku, vás môžu zaujímať ako návštevníka krajiny, alebo ako zamestnanca. V nasledujúcich tabuľkách ich nájdete prehľadne zoradené, najprv pre rok 2023 a potom 2024. Uvedené sú s originálnym názvom v nemčine, rovnako aj so slovenským prekladom. Pri dátume sviatku nájdete aj deň v týždni, na ktorý tento sviatok v danom roku pripadá.

Kalendár sviatkov v Nemecku

Štátne sviatky Nemecko 2023

Prehľad sviatkov pre rok 2024 nájdete nižšie.

Na rozdiel od Slovenska, kde zoznam sviatkov platí celoštátne, v Nemecku sa veľa z nich oslavuje len v niektorých spolkových krajinách. Je preto trochu zložitejšie ich prehľadne zosumarizovať.

Aby kalendár nebol preplnený, tak ak nie je v riadku pri dňoch pracovného pokoja nič uvedené, znamená to, že sa tieto štátne sviatky v roku 2023 slávia v celom Nemecku. Keď sa oslavujú len v určitých častiach krajiny, je pri nich spomenuté, v ktorých konkrétnych regiónoch.

Sviatok deň v roku
2023
Nový rok / Neujahrstag 1. januára
(nedeľa)
Traja králi / Heilige Drei Könige
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko)
6. januára
(piatok)
Medzinárodný deň žien / Frauentag
(iba v Berlíne)
8. marca
(streda)
Veľký Piatok / Karfreitag – pohyblivý dátum 7. apríla
(piatok)
Veľkonočná nedeľa / Ostersonntag – pohyblivý dátum
(iba Brandenbursko)
9. apríla
(nedeľa)
Veľkonočný pondelok / Ostermontag – pohyblivý dátum 10. apríla
(pondelok)
Sviatok práce / Tag der Arbeit 1. mája
(pondelok)
Nanebovstúpenia Pána / Christi Himmelfahrt – pohyblivý dátum 18. mája
(štvrtok)
Svätodušná nedeľa / Pfingstsonntag – pohyblivý dátum
(iba Brandenbursko)
28. mája
(nedeľa)
Svätodušný pondelok / Pfingstmontag – pohyblivý dátum 29. mája
(pondelok)
Božie telo / Fronleichnam – pohyblivý dátum
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severné Porýnsko-Vestfálsko, Porýnsko-Falcko, Sársko a niektoré časti Saska a Durínska)
8. júna
(štvrtok)
Augsburgský mierový festival / Augsburgen Friedensfest
(iba mesto Augsburg v Bavorsku)
8. augusta
(utorok)
Nanebovstúpenie Panny Márie / Mariä Himmelfahrt
(iba Sársko a niektoré časti Bavorska)
15. augusta
(utorok)
Svetový deň detí / Weltkindertag
(iba v regióne Thüringen)
20. septembra
(streda)
Deň zjednotenia Nemecka / Tag der Deutschen Einheit 3. októbra
(utorok)
Deň reformácie / Reformationstag
(iba Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Brémy, Dolné Saské, Hamburg a Šlezvicko-Holštajnsko)
31. októbra
(utorok)
Všetkých svätých / Allerheiligen
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Porýnsko-Falcko, Severné Porýnsko-Vestfálsko a Sársko)
1. novembra
(streda)
Deň pokánia a modlitieb / Buß- und Bettag – pohyblivý dátum
(iba Sársko)
21. novembra
(utorok)
Prvý sviatok Vianočný / 1. Weihnachtstag 25.decembra
(pondelok)
Druhý sviatok Vianočný / 2. Weihnachtstag 26.decembra
(utorok)

Ako vidno zo zoznamu, voľných dní má Nemecko spolu 20, čo je pomerne dosť. Celoštátnych je však ani nie polovica, presnejšie 9. Vďaka čomu ich je v každej spolkovej krajine v skutočnosti len 9 až 13 (najčastejšie 9 až 11). Je to preto, že si ich každá spolková krajina určuje samostatne s jedinou výnimku. Je ňou Deň zjednotenia Nemecka, ktorý sa oslavuje 3. októbra a je uzákonený spolkovým zákonom.

Počas sviatkov v SRN očakávajte zatvorené obchody alebo obmedzené otváracie hodiny. Otvorené môžu byť napríklad gastro prevádzky. Okrem oficiálnych sviatkov, môžu mať kratšie otváracie hodiny, alebo môžu byť zatvorené banky a obchody aj na Štedrý deň, teda 24. decembra a tiež na Silvestra.

Pár zaujímavostí k sviatkom, ktoré sa slávia len vo vybraných spolkových krajoch (Bavorsko, Bádensko-Württembersko, Sasko atď.)

8. marec – Medzinárodný deň žien (Frauentag) – oslavujú ho v Berlíne. Zavedený bol len nedávno, prvýkrát ho oslavovali len v roku 2019.

15. august – Nanebovstúpenie Panny Márie (Mariä Himmelfahrt) – oslavuje sa v Sársku a v niektorých častiach Bavorska, predovšetkým v obciach s prevahou obyvateľov vyznávajúcich katolícku vieru.

31. október – Deň reformácie (Reformationstag) – tento sviatok má dlhšiu tradíciu v Brandenbursku, Meklenbursko-Predpomoransku, Sasku, Sasko-Anhaltsku a Durínsku a od roku 2018 sa oslavuje aj v Brémach, Dolnom Sasku, Hamburgu a Šlezvicko-Holštajnsku.

Deň pokánia a modlitieb (Buß- und Bettag) – pohyblivý dátum (druhá streda pred začiatkom Adventu)

Štátne sviatky v Nemecku 2024

Ako bolo spomenuté vyššie, ak nie je uvedená žiadna poznámka, znamená to, že sa sviatok v Nemecku  v roku 2024 oslavuje celoštátne. Keď sa slávi len vo vybraných regiónoch, je v riadku uvedené, v ktorých.

Sviatok deň v roku
2024
Nový rok / Neujahrstag (pondelok)
1. januára
Traja králi / Heilige Drei Könige
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko a Sasko-Anhaltsko)
(sobota)
6. januára
Medzinárodný deň žien / Frauentag
(iba v Berlíne)
(piatok)
8. marca
Veľký Piatok / Karfreitag – pohyblivý dátum (piatok)
29. marca
Veľkonočná nedeľa / Ostersonntag – pohyblivý dátum
(iba Brandenbursko)
(nedeľa)
31. marca
Veľkonočný pondelok / Ostermontag – pohyblivý dátum (pondelok)
1. apríla
Sviatok práce / Tag der Arbeit (streda)
1. mája
Nanebovstúpenia Pána / Christi Himmelfahrt – pohyblivý dátum (štvrtok)
9. mája
Svätodušná nedeľa / Pfingstsonntag – pohyblivý dátum
(iba Brandenbursko)
(nedeľa)
19. mája
Svätodušný pondelok / Pfingstmontag – pohyblivý dátum (pondelok)
20. mája
Božie telo / Fronleichnam – pohyblivý dátum
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Hesensko, Severné Porýnsko-Vestfálsko, Porýnsko-Falcko, Sársko a niektoré časti Saska a Durínska)
(štvrtok)
30. mája
Augsburgský mierový festival / Augsburgen Friedensfest
(iba mesto Augsburg v Bavorsku)
(štvrtok)
8. augusta
Nanebovstúpenie Panny Márie / Mariä Himmelfahrt
(iba Sársko a niektoré časti Bavorska)
(štvrtok)
15. augusta
Svetový deň detí / Weltkindertag
(iba v regióne Thüringen)
(piatok)
20. septembra
Deň zjednotenia Nemecka / Tag der Deutschen Einheit (štvrtok)
3. októbra
Deň reformácie / Reformationstag
(iba Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Brémy, Dolné Saské, Hamburg a Šlezvicko-Holštajnsko)
(štvrtok)
31. októbra
Všetkých svätých / Allerheiligen
(iba Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Porýnsko-Falcko, Severné Porýnsko-Vestfálsko a Sársko)
(piatok)
1. novembra
Deň pokánia a modlitieb / Buß- und Bettag – pohyblivý dátum
(iba Sársko)
(streda)
21. novembra
Prvý sviatok Vianočný / 1. Weihnachtstag (streda)
25.decembra
Druhý sviatok Vianočný / 2. Weihnachtstag (štvrtok)
26.decembra

Ak uvažujete o práci v Nemecku, asi vás budú zaujímať pracovné podmienky v SRN. Keď tam chcete pracovať ako opatrovateľka, možno vám pomôže zoznam slovenských pracovných agentúr, ktoré takúto prácu sprostredkovávajú. Určite sa vám bude hodiť aj dobrá učebnica nemčiny pre samoukov, či špecializovaný pracovný slovník.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


79 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: