Pracovné podmienky v Nemecku

19 Shares

Podobne ako v iných európskych krajinách, aj pracovné podmienky v Nemecku určujú vo veľkej miere kolektívne zmluvy uzatvorené medzi odborovými zväzmi a zástupcami zamestnávateľov (Tarifverträge). Pre konkrétne profesie a odvetvia sa preto viac alebo menej výrazne  líšia, preto, ak si hľadáte v Nemecku zamestnanie, mali vy ste si pozrieť príslušnú kolektívnu zmluvu. Vo všeobecnosti však platia nižšie uvedené podmienky.

Minimálna mzda, pracovný čas atď. v Nemecku

Pracovná zmluva

Aj keď pracovná zmluva v Nemecku nemusí mať za každých okolností písomnú formu, obvykle ju má a z pohľadu zamestnanca, na ochranu jeho práv by mala byť takáto vždy. Okrem základných údajov o zamestnancovi a zamestnávateľovi by mala obsahovať všetky potrebné detaily o pracovnej pozícii, ako je miesto výkonu práce, náplň práce, informácie o skúšobnej dobe, pracovnom čase, dovolenke, termíne a výške výplaty a pod. Pracovná zmluva sa často odvoláva na príslušnú kolektívnu zmluvu.

Mzdy v Nemecku

Mzdy v Nemecku sú obvykle vyplácané mesačne. Hrubý príjem je znížený o odvody a daň. Výška platov a je podrobnejšie rozobraté v samostatnom článku, rovnako ako minimálna mzda.

Pracovný čas

Podľa kolektívnej zmluvy môže mať pracovný týždeň v Nemecku od 38 do 40 hodín. Vo väčšine prípadov je začiatok a koniec práce pevne stanovený, ale pohyblivá pracovná doba tiež nie je výnimkou. Podľa zákona môžu zamestnanci pracovať 8 hodín za deň / 48 hodín za týždeň.

Čo sa týka prestávok, ak pracovný deň trvá dlhšie ako 6 hodín musí zahŕňať minimálne 30 minútovú prestávku na odpočinok. Do šiestich hodín nemá zamestnanec nárok na prestávku. Tieto prestávky obvykle nie sú platené. V jednom pracovnom týždni musí mať zamestnanec aspoň jeden deň nepretržitého voľna, pričom nedeľa sa do toho nepočíta. Za pracovný deň je považovaná aj sobota, aj keď sú obchody otvorené len polovicu dňa tak ako u nás (preto aj vyššie uvedené maximum 48 hodín týždenne, nie 40).

Nárok na dovolenku

Pri bežnom päťdňovom pracovnom týždni majú v Nemecku zamestnanci zo zákona nárok na 20 dní platenej dovolenky za rok. Pri skrátených pracovných úväzkoch sa nárok primerane znižuje. Kolektívne zmluvy často určujú vyšší nárok na dovolenku pre zamestnancov bežne 25 až 30 dní. Zamestnanec má nárok na plnú dovolenku po šiestich odpracovaných mesiacoch, dovtedy na primeranú časť podľa odpracovanej doby.

Aj keď sa nejedná o dovolenku v pravom slova zmysle. Štátne sviatky predstavujú extra oddych od práce a každý deň voľna sa počíta. Ak vás zaujímajú ich presné dátumy na aktuálny, prípadne aj budúci rok, pozrite si prehľad všetkých sviatkov v Nemecku.

Materská dovolenka

Materská dovolenka v Nemecku, trvá od 6 týždňov pred plánovaným pôrodom a pokračuje 8 týždňov po pôrode, prípadne 12 týždňov, pri viacnásobnom pôrode a materská je počas tohto času vyplácaná v plnej výške priemerného platu.

Rodičovská dovolenka

Na rodičovskú dovolenku môže nastúpiť ktorýkoľvek z rodičov a môže trvať do 3 rokov veku dieťaťa.

Skúšobná doba

Skúšobná doba môže trvať od 3 do 6 mesiacov, pričom u dlhodobého pracovného pomeru je bežná práve horná hranica 6 mesiacov. Aj na skúšobnú dobu sa vzťahuje výpovedná lehota a to 14 dní, ktorá sa s počtom odpracovaných rokov postupne predlžuje až do maxima 7 mesiacov.

Ak si chcete nájsť v Nemecku zamestnanie, prečítajte si tipy pre hľadanie práce. Alebo, ak ste to ešte neurobili zvážiť možnosť pracovať v Rakúsku, ak ovládate nemčinu.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


19 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: