Pracovné podmienky v Taliansku

12 Shares

Podobne ako v Rakúsku či v iných európskych krajinách sú aj pracovné podmienky zamestnancov v Taliansku definované v kolektívnych zmluvách, ktoré sú uzatvárané medzi odborovými a zamestnávateľskými organizáciami.

Taliansko - pracovné podmienky

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva, ktorú uzatvorí zamestnávateľ so zamestnancom by mala mať písomnú formu a zahŕňať ako údaje o zamestnancovi, tak aj detaily týkajúce konkrétnej pracovnej pozície.

Platy v Taliansku

Orientačne sa dá povedať, že platy v Taliansku sú minimálne dvojnásobné oproti platom zamestnanca na rovnakej pozícii na Slovensku. Mesačná mzda na pozíciách nevyžadujúcich si žiadnu, alebo len minimálnu kvalifikáciu sa napríklad pohybuje okolo 1200 eur za mesiac. S odbornou náročnosťou práce rastie aj výška platu. Podobne ako v susednom Rakúsku nieje výnimkou ani 13. a 14. plat –  vianočný a dovolenkový bonus (pred letom).

Minimálna mzda v Taliansku

Minimálna mzda nie je určená zákonom všeobecne pre všetkých zamestnancov, tak ako na Slovensku. Pre každé odvetvie ju určujú kolektívne zmluvy pre konkrétne odvetvie.

Pracovný čas

Štandardný pracovný čas je v Taliansku, podobne ako na Slovensku 8 hodín denne, čo predstavuje 40 hodinový pracovný týždeň. To a je aj maximum, ktoré ak sa k pripočítajú aj nadčasy, nesmie presiahnuť počas siedmich dní 48 hodín.

Uvedené údaje sú len základnou smernicou. Rozloženie času, ktorý zamestnanec strávi v práci sa líši podľa profesie. Napríklad pracovnú dobu predavačky určujú otváracie hodiny obchodu, so začiatkom o deviatej, dlhšou obedňajšou prestávkou ako u nás a tým neskorším koncom. Pracovníci v poľnohospodárstve zasa začínajú pracovať skoro ráno a vďaka tomu aj skôr končia.

Prestávky v práci

Pracovný deň dlhší ako 6 hodín musí zahŕňať prestávku na odpočinok. Podobne počas pracovného týždňa musí mať zamestnanec minimálne jeden deň voľna.

Nárok na dovolenku

Zamestnanci v Taliansku majú zo zákona určený minimálny nárok na dovolenku v trvaní 4 týždňov za rok. Počet dní dovolenky môže byť smerom hore upravený kolektívnou zmluvou. Viac dní dovolenky medzi obľúbené benefity, ktorými sa snažia zamestnávatelia motivovať zamestnancov.

Materská dovolenka v Taliansku

Materská dovolenka trvá 5 mesiacov. Dva mesiace pred plánovaným pôrodom a tri mesiace po pôrode. Materskú vypláca sociálna poisťovňa – Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) a jej výška je 80% zo mzdy matky.

Rodičovskú dovolenku si môžu uplatniť rodičia v maximálnej dobe 11 mesiacov počas prvých ôsmich rokov života dieťaťa. Výška dávky je 30% zo mzdy a je vyplácaná len počas prvých šiestich mesiacov.

Práceneschopnosť a nemocenské dávky

Počas práceneschopnosti sú sociálnou poisťovňou vyplácané nemocenské dávky od tretieho dňa PN. Vyplácané sú maximálne po dobu 6 mesiacov.

Skúšobná doba

Ak v pracovnej zmluve nie je uvedená, tak sa na pracovný pomer skúšobná doba neuplatňuje. Ak sa uplatňuje, v žiadnom prípade nesmie presiahnuť maximum, ktoré je určené na 6 mesiacov.

Štátne sviatky

V Taliansku sa počas roka slávi viac ako desiatka sviatkov. V samostatnom článku nájdete zoznam týchto voľných dní.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


12 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: