Výdavky súvisiace s bývaním

0 Shares

Hlavnými výdavkami, ktoré súvisia s bývaním sú účty za všetky služby a zdroje, ktoré vaša domácnosť prijíma, a nesú spoločný názov utilities. Patrí sem elektrická energia, plyn, voda a aj telefón (pevná linka), alebo internetové pripojenie. Ďalšími výdavkami sú Council Tax, TV Licence, prípadne poistenie nehnuteľnosti (napr. proti krádeži). Niektorým poplatkom, ako poplatky za telefónnu linku, internet alebo TV Licence sa môžete vyhnúť, ak danú službu nevyužívate, ostatné sa môžete pokúsiť len znížiť.

Nasledujúce výdavky sú v tejto podkapitole rozobrané podrobnejšie:

(upravené)

« Elektrina, plyn, voda (predchádzajúca strana)
» Účty za plyn a elektrinu (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 4. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Ubytovanie v Anglicku


Peter Marci

Som absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby som pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil som informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delím o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy:

Chcete pracovať v zahraničí?
Šťastie praje pripraveným!.