Dane a daňový úrad

0 Shares

Na rozdiel od iných krajín sa v Británii účtovný, a teda aj daňový rok začína 6. apríla a končí sa 5. apríla nasledujúceho roku. Označenie potom musí obsahovať obidva roky (napr. daňový rok 2011/2012). Ak v Británii pracujete, ste povinní platiť daň. Daň vám bude strhávať zamestnávateľ z každej výplaty. Sumu nájdete na výplatnej páske (payslip/pay advice) spolu s príspevkami na poistenie v stĺpci označenom Deductions.

Formulár P86

Aby ste oficiálne vstúpili do daňového systému, musíte vyplniť formulár P86. Môže vám ho poskytnúť váš zamestnávateľ, ale s najväčšou pravdepodobnosťou budete musieť navštíviť daňový úrad osobne. Funkciu daňového úradu plní HM Revenue & Customs (HMRC), ktorý sa okrem daní venuje aj iným záležitostiam. Najbližšiu pobočku nájdete na stránke www.hmrc.gov.uk/local. Ak formulár P86 nevyplníte hneď na začiatku, bude to od vás vyžadované pri vašej najbližšej návšteve daňového úradu. Ak nechcete prísť o časť svojich ťažko zarobených peňazí, tejto návšteve sa pravdepodobne nevyhnete. Formulár P86 má názov Arrival in the United Kingdom a uvediete v ňom informácie o sebe a o vašich zámeroch v Británii. Môžete ho poslať poštou alebo doručiť osobne.

Ďalšie formuláre súvisiace s daňou z príjmu (Income Tax)

Okrem formulára P86 sa najčastejšie budete stretávať s formulárom P45, P46 a P60.

Formulár P45 vám vystaví váš bývalý zamestnávateľ. Okrem iného je na ňom uvedený váš hrubý príjem a odvedená daň. Má tri strany. Prvú si necháte vy a zvyšok odovzdáte svojmu novému zamestnávateľovi.

Formulár P46 budete musieť pravdepodobne vypísať vo vašej novej práci, ak ste neodovzdali P45 od predchádzajúceho zamestnávateľa.

Formulár P60 vám vystaví zamestnávateľ, pre ktorého pracujete, na konci daňového roka. V celkových sumách môžu, ale nemusia byť zahrnuté údaje od predchádzajúcich zamestnávateľov, pre ktorých ste pracovali v tom istom daňovom roku.

(doplnené, aktualizované)

« NIN (National Insurance Number) (predchádzajúca strana)
» Zdaňovanie Pay as you earn (PAYE) (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 5. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Úrady v Anglicku


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: