NIN (National Insurance Number)

0 Shares

NIN alebo NINo (National Insurance Number) je osobné číslo, ktoré slúži na evidenciu vašich príspevkov na štátne poistenie a ako referenčné číslo v celom systéme sociálneho zabezpečenia. Na začiatku a až do pridelenia trvalého čísla nemáte inú možnosť, ako používať dočasné číslo (temporary number). Ak ho neuvediete do formulárov napr. v pracovných agentúrach, zodpovedný pracovník si ho zostaví sám. Pozostáva zo skratky TN, dátumu vášho narodenia a písmena M, ak ste muž, alebo F, ak ste žena. Napríklad žena narodená 26. apríla 1983 bude mať dočasné číslo poistenia TN260483F. Nie je to však vaše osobné číslo, pretože rovnaké číslo môžu používať všetky osoby toho istého pohlavia s rovnakým dátumom narodenia.

Odvody na zdravotné a sociálne poistenie

Vaše odvody na zdravotné a sociálne poistenie (National Insurance contributions) vám z vašej výplaty strháva a odvádza štátu váš zamestnávateľ. Ak ste zamestnaní a váš týždenný príjem neprekročí štátom stanovenú spodnú hranicu, nebudú vám strhnuté žiadne príspevky na poistenie. Ak zarobíte viac, zo sumy medzi spodnou a hornou hranicou vám bude na poistenie strhnutých 11 % a z príjme vyššieho ako horná hranica to bude 1 %. Tieto príspevky sa počítajú zvlášť pre každý výplatný termín, t. j. nerobí sa ročné zúčtovanie, z ktorého by vám mohol vzniknúť preplatok alebo nedoplatok.

Za vybavenie trvalého čísla sociálneho poistenia sa neplatia žiadne poplatky a vďaka nemu sa zjednoduší vybavovanie a sledovanie vašich záznamov, či už v daňovom systéme, alebo systéme sociálneho zabezpečenia.

Požiadať o vydanie NI čísla môžete, napríklad ak:

  • ste začali pracovať,
  • si hľadáte prácu,
  • ste samozamestnaní (self-employed), alebo
  • chcete žiadať o sociálne dávky

Ako a kde žiadať o national insurance number (NIN)

Vybavovanie NIN zabezpečujú pobočky úradu práce (Jobcentre Plus). Navštívte najbližšiu pobočku (nájdete ju na tu po zadaní vášho postcode) a povedzte, že chcete požiadať o permanent national insurance number. Člen personálu vám dá telefónne číslo. Môžete použiť zdarma telefóny umiestnené v priestoroch Jobcentre Plus.

Buď vás zaregistrujú priamo cez telefón, alebo vás pozvú na osobnú registráciu. Približne o týždeň po registrácii dostanete poštou pozvánku na interview, s dátumom a miestom konania. Ak vám čas alebo dátum nevyhovuje, telefonicky môžte požiadať o zmenu.

Pozor, interview nemusí byť v tom istom Jobcentre, ako ste boli predtým. Spolu s pozvánkou vám príde zoznam dokumentov, ktoré si máte priniesť. Tie najdôležitejšie sú: cestovný pas (občiansky preukaz, vodičský preukaz), posledné dve výplatné pásky, potvrdenie od zamestnávateľa a niekedy je požadované aj predloženie nájomnej zmluvy. Interview trvá približne hodinu a mali by ste naň prísť načas. Do 8 týždňov od konania interview by ste mali poštou obdržať doklad s vaším osobným číslom a o niečo neskôr aj plastovú kartu.

NIN karta (National Insurance number card)

Karta bude obsahovať vaše meno a číslo (dve písmená, 6 čísel a písmeno), ktoré vám je pridelené na celý život. Toto číslo čo najskôr nahláste svojmu zamestnávateľovi, aby jeho i vaše príspevky na poistenie mohli byť evidované na vašom osobnom účte.

Táto kartička nie je uznávaná ako doklad totožnosti. Najčastejšie od vás nebudú vyžadovať predloženie karty, ale len nahlásenie na nej uvedeného čísla.

V prípade straty karty, už nie je vydávaný duplikát, tak ako to bolo v minulosti, pretože dôležité je len číslo na karte uvedené, nie samotná karta. Ak stratíte kartu, vaše NIN nájdete napríklad na vašich výplatných páskach, alebo na formulári P60. Ak číslo neviete zistiť, vyplňte formulár CA5403 a doručte ho na HM Revenue & Customs (HMRC) a oni vám ho pošlú.

Na HM Revenue & Customs by ste mali hlásiť každú zmenu mena a adresy. Ženy by mali nahlásiť aj zmenu ich stavu: svadbou, rozvodom, ovdovením alebo anulovaním svadby.

(doplnené, aktualizované)

« WRS (Work Registration Scheme) (predchádzajúca strana)
» Dane a daňový úrad (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 5. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Úrady v Anglicku


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: