Výpočet dane

0 Shares

Zásady zdaňovania sú podobné ako u nás, ale v Británii je za daňový základ považovaný celý hrubý príjem. Na Slovensku sa od hrubej mzdy najprv odpočítajú odvody. Ak si chcete na konci daňového roka spočítať, či ste nezaplatili viac daní, ako by ste mali, použite nasledujúci postup. Spočítajte si váš hrubý príjem od všetkých zamestnávateľov za celý daňový rok a odpočítajte od neho základnú nezdaniteľnú sadzbu (basic personal allowance). Táto hodnota sa každý rok zvyšuje.

Daňové pásma v Británii

Z príjmu nad túto sumu základnej nezdaniteľnej sadzby budete musieť zaplatiť daň:

  • 20% – (basic rate)
  • 40% – (higher rate)
  • 50% – (additional rate)

Zavedená bola aj starting savings rate vo výške 10%, ktorá sa však uplatňuje len na zdanenie príjmu z úspor, a to ak príjem z práce je nižší ako stanovená hranica.

Hranice pre jednotlivé daňové pásma sa každý rok menia.

Výpočet dane – príklady

Pre lepšie pochopenie si uveďme dva príklady, pričom budeme vychádzať z hodnôt platných pre daňový rok 2011/2012.

Príklad 1.

Ak som za celý daňový rok zarobil £6 100, čo je menej ako £7 475, to znamená, že daň ktorú mám zaplatiť, sa rovná nule.

Príklad 2.

Zarobil som za daňový rok £25 000. Odpočítam nezdaniteľnú sadzbu (£25 000 – £7 475) a z výsledku £17 525 musím odviesť daň.

Keďže som zarobil menej, ako je hranica basic rate (£35 000), zaplatím z celej sumy £17 525 len daň vo výške 20 %, čo sa rovná £3 505.

Pre daňový rok 2011/2012 platili tieto sadzby:

  • personal allowance £7 475
  • basic rate 20%: £1 – £35 000
  • higher rate 40%: nad £35 001 – £150 000
  • additional rate 50%: nad £150 000

Vrátenie preplatku dane

Ak ste po skončení daňového roka zistili, že ste zaplatili viac daní, ako ste mali, môžete ísť na daňový úrad a požiadať o vrátenie preplatku dane (tax refund). Budete potrebovať všetky formuláre P45 a formulár P60 z daného daňového roka. Ak ste mali skutočne preplatok, poštou vám bude zaslaný šek spolu s ročným zúčtovaním.

Ak odpracujete celý daňový rok pre jedného zamestnávateľa, daň sa počas roka zráža tak, aby ste odviedli presne toľko peňazí, koľko ste povinní odviesť. Na konci roka by vám nemal vyjsť ani preplatok, ani nedoplatok. Ak niekoľko mesiacov v roku neodpracujete, môže vám určitý preplatok vzniknúť.

Ak ste pracovali pre viacerých zamestnávateľov a niektorý z nich vám nestrhával daň, alebo ju strhával nedostatočne, môže vám naopak vzniknúť nedoplatok, ktorý by ste mali doplatiť.

Vrátenie dane pri odchode na Slovensko

Ak ste sa rozhodli odísť z Británie, vašou rozlúčkou s daňovým systémom by malo byť vypísanie formulára P85 (Leaving the United Kingdom) a jeho odoslanie, resp. doručenie spolu s formulárom P45 na adresu HM Revenue & Customs (HMRC). Na zadnú stranu uvediete adresu, ak chcete aby vám bol preplatok doručený šekom, alebo číslo účtu, ak chcete peniaze dostať na účet. Adresa môže byť aj slovenská alebo česká, ale účet musí byť vedený v britskej banke.

(doplnené, aktualizované)

« Zdaňovanie Pay as you earn (PAYE) (predchádzajúca strana)
» 6. kapitola – Financie v Anglicku (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 5. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Úrady v Anglicku


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: