Anglická výslovnosť – počúvanie angličtiny, slovná zásoba

0 Shares

… ako sa naučiť rozumieť hovorenej angličtine

Anglická výslovnosť - počúvanie angličtinyMožnosti, ako v Anglicku rozvíjať schopnosť rozumieť angličtine sú rozobraté v príručke Anglicko na vlastnej koži.

V tomto článku nájdete tipy a rady, ako sa môžete zdokonaliť v angličtine ešte pred odchodom. S čím lepšou angličtinou prídete do Anglicka, tým je šanca na vaše uplatnenie na trhu práce vyššia.

Hovorená angličtina v práci a pri hľadaní práce

Pri hľadaní práce a aj na pracovisku je schopnosť rozumieť hovorenej angličtine asi najdôležitejšou jazykovou zručnosťou. Samozrejem je potrebné vedieť aj povedať čo chcete, ale ak chcete odpovedať na otázku, musíte v prvom rade vedieť, čo sa vás pýtajú. Navyše je jednoduchšie naučiť sa povedať niekoľko základných fráz v angličtine, ako porozumieť, keď sa s vami rozpráva rodený Angličan.

V práci je dôležité rozumieť inštrukciám, ktoré vám hovorí váš nadriadený, alebo inštruktor. Opäť nemusíte vedieť až tak veľa rozprávať. Stačí povedať „O.K.“, no v každom prípade musíte pochopiť, čo máte robiť. Preto je také dôležité po anglicky rozumieť.

Ako zlepšovať schopnosť rozumieť angličtine

Na to, aby sa čo najrýchlejšie zlepšila vaša posluchová angličtina sú dôležité tieto tri veci:

  • slovná zásoba, tzn. učiť sa nové anglické slovíčka
  • zdokonaľovať svoju anglickú výslovnosť
  • počúvať, počúvať, počúvať … … samozrejme angličtinu

1. Slovná zásoba

Dobrá slovná zásoba je asi to najdôležitejšie na to, aby ste porozumeli Angličanom. Keď sa rozprávate po anglicky s cudzincom, obyčajne používa základnú slovnú zásobu, rovnako ako vy. Preto mu budete rozumieť. Aby ste však rozumeli Angličanom, ktorí majú slovnú zásobu širšiu, musíte si aj vy tú svoju postupne rozširovať.

Keď s angličtinou len začínate určite sa vám vety zdajú ako jednoliaty celok. Je to preto, lebo nepoznáte slovíčka. Ak slovíčko poznáte, viete ho vo vete rozoznať (oddeliť) a čím viac slovíčok poznáte tým väčšej časti vety rozumiete. Tým ľahšie potom môžete pochopiť aj jej význam.

Ak ste už v Anglicku nejaký čas, možno ste si všimli, že keď sa naučíte nové slovíčko, zdá sa vám, akoby ho ľudia zrazu začali používať. Oni ho však používali aj predtým, ale vy ste ho nezachytili, lebo ste ho nemali vo svojej slovnej zásobe.

2. Nácvik anglickej výslovnosti

Dôvodom pre nácvik výslovnosti nie je len to, aby vás v Anglicku, neodpísali hneď, ako vypustíte z úst prvé slovo. Správna anglická výslovnosť je dôležitá aj pre porozumenie. Aby ste slovo vo vete rozoznali, okrem toho, že ho musíte poznať, musíte ho aj vedieť správne vysloviť. Len tak si do pamäti uložíte, ako znie.

Tak ako v slovenčine, tak aj v angličtine nerobíme medzi slovami vo vetách pauzy, ale hovoríme ich plynule. Mali by sme sa preto aj v angličtine učiť slová správne spájať. Dobrý spôsob je prehrávať si po jednotlivých vetách anglické dialógy a nahlas ich opakovať. Snažiť sa vyslovovať vety presne tak, ako ste ich počuli. Aby z vašich úst zneli rovnako, ako z nahrávky. Výslovnosť, prízvuk, intonácia, všetko by malo byť rovnaké. Pri týchto cvičeniach je samozrejme dôležité, aby na nahrávke rozprávali rodení Angličania (prípadne Američania).

Na to, aby ste si na angličtinu zvykli môže pomôcť, aj to, že si ju budete púšťať ako pozadie k iným činnostiam. Aj keď nebudete vedome počúvať, do mozgu sa vám uloží anglická intonácia.

3. Počúvanie hovorenej angličtiny

Počúvať, počúvať, počúvať,… bez toho to nejde. Našťastie možností na počúvanie angličtiny máme dnes okolo seba viac, ako si myslíme. Aj tých najprístupnejších bude dosť pre samostatný článok.

Ak budete robit spomenuté tri činnosti, nielen že nebudete mať problém porozumieť počutej angličtine, ale vaša angličtina sa zlepší aj v ostatných smeroch.

Čo nájdete v príručke Anglicko na vlastnej koži v kapitole „Jazyk“?

  • Štyri cesty, ktoré vám pomôžu zvládnuť angličtinu čo najrýchlejšie,
  • Tipy na rôzne pomôcky pre štúdium anglického jazyka,
  • Postrehy súvisiace s učením sa angličtiny.

Všetky články v sekcii „Anglický jazyk – angličtina“


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: