Anglicko – slovenský pracovný slovník

3 Shares

Na tejto stránke sa nachádza anglicko – slovenský slovník obsahujúci približne 200 slovíčok súvisiacich so zamestnaním a brigádou.

Tento slovník vám uľahčí v angličtine:

  • uchádzať sa o prácu,
  • spolupracovať s pracovnou/personálnou agentúrou,
  • nástup do zamestnania,
  • porozumieť pracovným podmienkam, právam a povinnostiam,
  • zorientovať sa vo financiách (výplata, odvody, dávky, daň).

Okrem toho na konci slovníka nájdete aj preložené názvy vybraných profesií a pracovných pozícií.

Ak sa chcete v jazyku zlepšovať, môže vám prísť vhod prehľad, v ktorom nájdete knihy angličtiny pre samoukov, viaceré aj s MP3 dostupné v slovenských online kníhkupectvách.

Anglicko – slovenský slovník

(Ak hľadáte kvalitný slovník, tipy na najlepšie anglicko-slovenské / slovensko-anglické a výkladové slovníky vydané knižne nájdete v tomto článku.)

Niektoré ďalšie základné slovíčka nájdete v samostatných článkoch: tu dni v týždni (aj po nemecky) a tu názvy mesiacov (aj v nemčine a poľštine).

A
abilities – schopnosti
accident – úraz
accommodation – ubytovanie
account – účet
ad – inzerát
advertisement – inzerát
agency – agentúra
agency worker – pracovník pracujúci cez pracovnú agentúru
agreement – dohoda, súhlas, zmluva
achievements – úspechy
annual leave – dovolenka v kalendárnom roku
applicant – uchádzač, žiadateľ
application form – žiadosť, tlačivo
apply (for) – žiadať (o), uchádzať sa (o)
apply for a job – uchádzanie sa o prácu
appointment – stretnutie, schôdzka

B
bank account – bankový účet
bank holiday – (štátny) sviatok
be entitled – (mať) nárok
be late – meškať
benefit – výhoda, (sociálne) dávky
bonus – príplatok, bonus
boots – čižmy
branch – pobočka (pracovnej agentúry, banky a pod.)
break – prestávka
broken – pokazený

C
canteen – jedáleň
career – kariéra, povolanie
casual work – príležitostná práca
certificate – certifikát, potvrdenie, osvedčenie
certificate in food hygiene – osvedčenie na prácu s potravinami
clock in – zapísať sa (na začiatku prac. zmeny)
clock out – odpísať sa (na konci prac. zmeny)
co-worker – spolupracovník
colleague – kolega
commuting – dochádzanie (do práce)
company/contractual sick pay – zmluvné nemocenské dávky
contract – zmluva
contractual maternity pay – zmluvné dávky v materstve
contribution – príspevok
course – kurz
cover letter – sprievodný/motivačný list
current job – súčasné zamestnanie
curriculum vitae – životopis
CV – životopis

D
damaged – poškodený
day off – voľno
day shift – denná zmena
deduction – zrážka (zo mzdy)
department – oddelenie
Department for Work and Pensions – ministerstvo práce a dôchodkov
dependants – nezaopatrené osoby
details – podrobné údaje, podrobnosti
director – riaditeľ
disability – postihnutie
disciplinary procedure – disciplinárne konanie
dismiss – prepustiť (zo zamestnania)
dismissal – výpoveď, prepustenie
driving licence – vodičský preukaz
duty – služba

E
education – vzdelanie
emergency – núdzový, núdza
employ – zamestnať
employee – zamestnanec
employer – zamestnávateľ
employment – zamestnanie
employment agency – pracovná agentúra
employment rights – zamestnanecké práva
employment terms and conditions – pracovné podmienky
entitlement – nárok
evidence – doklad
examination – prehliadka (lekárska)
experience – skúsenosti

F
fill in – vyplniť (tlačivo)
fire alarm – požiarny poplach
fired – prepustený
first aid – prvá pomoc
fixed-term contract – zmluva na dobu určitú
form – formulár
full-time – plný úväzok
full-time job – práca na plný úväzok

G
graduate – absolvent

H
health – zdravie, zdravotný stav
helper – pomocník
high visibility vest – reflexná vesta
holiday – dovolenka
holiday entitlement – nárok na dovolenku
Home Office – ministerstvo vnútra
HR – skratka pre human resources
HR departmentoddelenia ľudských zdrojov
hygiene – čistota, hygiena

CH
check – kontrola, skontrolovať
cheque – šek

I
id – občiansky preukaz, preukaz totožnosti
income – príjem
income support – podpora príjmu, sociálne dávky
income tax – daň z príjmu
insurance – poistenie
interview – pohovor (pracovný)

J
job – práca, zamestnanie
job fair – veľtrh práce
job hunting – hľadanie zamestnania
job market – trh práce
job offer – pracovná ponuka
job opportunity – pracovné príležitosti
job search – hľadanie zamestnania
Jobcentre Plus – úraj práce v Británii
Jobseeker’s Allowance – podpora v nezamestnanosti

L
labour – práca
labourer – robotník
last job – posledné zamestnanie
locker – skrinka (v šatni)

M
manager – manažér, riaditeľ
medical certificate – lekárske potvrdenie
meeting – schôdza

N
national insurance – štátne sociálne poistenie
national insurance contributions – príspevky na štátne sociálne poistenie
national minimum wage – minimálna mzda
night shift – nočná zmena
notice – výpoveď, poznámka
notice period – výpovedná lehota

O
office – kancelária, úrad
on time – načas
operative – pracovník (napr. v sklade, výrobe a pod.)
overtime – nadčas

P
parental leave – rodičovská dovolenka
part-time – čiastočný úväzok
part-time job – práca na čiastočný úväzok (brigáda)
passport – cestovný pas
paternity leave – „otcovská“ dovolenka
pay – výplata, platiť, zaplatiť
payslip – výplatná páska
pension – dôchodok
pension contributions – príspevky na dôchodkové poistenie
per annum – ročne
per hour – na hodinu
perks – výhody (zamestnanecké)
permanent – trvalý (napr. pracovný pomer)
personnel department – personálne oddelenie
position – funkcia, pozícia
probationary period – skúšobná doba
proof – potvrdenie, doklad
proof of address – doklad o bydlisku
proof of identity – doklad totožnosti
protective clothing – ochranný odev
protective gloves – ochranné rukavice
provide – poskytnúť/-ovať
public holiday – (štátny) sviatok

Q
qualification – kvalifikácia

R
recruitment – nábor
recruitment agency – personálna agentúra
redundant – nadbytočný (napr. zamestnanec)
reference number – referenčné číslo
references – odporúčania, referencie
registration – registrácia, prihláška
relocation – presťahovanie (sa za prácou)
replace – vymeniť
report – hlásiť (sa)
required – požadovaný, nevyhnutný
responsibilities – povinnosti
responsible – zodpovedný/-á
retirement – dôchodok

S
sacked – vyhodený (z práce)
safety – bezpečnosť
safety shoes – pracovné topánky (s oceľovou špicou)
salary – mzda, plat
salary negotiable – mzda dohodou
search – hľadať
seasonal (job) – sezónna (práca)
self-employed – samostatne zárobkovo činná osoba, živnostník
shift – zmena (pracovná)
sickness – nemoc
sign – podpísať
sign up – zapísať sa
skills – zručnosti
specialist – špecialista, odborník
staff – personál, zamestnanci
staff wanted – hľadáme zamestnancov
statutory maternity leave – zákonná materská dovolenka
statutory maternity pay – zákonná dávka v materstve
statutory sick pay – zákonné nemocenské dávky
subordinate – podriadený
successful – úspešný
suitable – vhodný
supervisor – vedúci, nadriadený

T
task – úloha
tax – daň
tax code – daňový kód (pre výpočet dane)
temporary (job) – dočasná (práca)
time off in lieu – náhradné voľno
trade union – odbory
training – zácvik, školenie, tréning
transport (to work) – doprava (do práce)

U
unemployed – nezamestnaný

V
vacancy – voľné miesto
voluntary work – dobrovoľnícka práca

W
wage – mzda
warehouse – sklad, veľkosklad
work – práca, pracovať
work history – predchádzajúce zamestnania
work permit – pracovné povolenie
worker – pracovník, robotník
working environment – pracovné prostredie
working hours – pracovný čas
workplace – pracovisko

Vybrané profesie a pracovné pozície:

baker – pekár
bartender – barman/-ka
carpenter – stolár, tesár
cashier – pokladník
cleaner – upratovač/-ka, čistič/-ka
construction worker – stavebný robotník
cook – kuchár/-ka
decorator – maliar (izieb)
driver – vodič
electrician – elektrikár, elektrotechnik
engineer – technik
farm worker – poľnohospodársky pracovník
fork lift driver – vodič vysokozdvižného vozíka
chambermaid – chyžná
chef – hlavný kuchár
childminder – opatrovateľka (detí)
kitchen porter – umývač riadov
butcher – mäsiar
bricklayer – murár
nanny – opatrovateľka (detí)
nurse – opatrovateľka, ošetrovateľka, zdravotná sestra
tiler – obkladač
packer – balič (v sklade, vo výrobe a pod.)
picker – zberač/oberač na farme, pracovník v sklade zhromažďujúci objednané položky
plumber – inštalatér
receptionist – recepčná/-ý
security guard – ostraha
shop assistant – predavač
waiter/waitress – čašník/čašníčka
welder – zvárač


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


3 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: