Skušobná doba (probationary period) a výpovedná lehota (notice period)

Chcete ísť pracovať do zahraničia? Prečítajte si, čo MUSÍTE vybaviť pred odchodom zo Slovenska.

Skúšobná doba môže byť rôzna. Pre zamestnancov s mesačnou výplatou je obvykle 3 mesiace, pre zamestnancov platených týždenne 14 dní.

Výpovedná lehota je zvyčajne mesiac, ale môže byť aj kratšia, napr. jeden týždeň. S odpracovanými rokmi sa môže predlžovať (najčastejšie o jeden týždeň za rok). Pre vás aj pre zamestnávateľa platí, že výpoveď by mala byť podaná písomne.

Pri hrubom porušení pracovnej disciplíny (napr. alkohol na pracovisku) pracovník nebýva okamžite prepustený, ale má platené voľno, počas ktorého sa vedie vyšetrovanie. Zamestnávateľ sa tým chráni pred žalobami za neodôvodnené prepustenie.

« Neprítomnosť v práci pre chorobu (predchádzajúca strana)
» Štátne sviatky (public holiday) (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 3. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Práca v zahraničí (Anglicku)


Peter Marci

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


Súvisiace články:

Populárne témy:

Chcete pracovať v zahraničí?
Aby ste boli vždy o krok vpred, napísal som pre vás podrobný návod.