Nájomná zmluva

2 Shares

Ak už ste si vybrali dom, či už cez realitnú kanceláriu, alebo priamo od majiteľa, opýtajte sa na všetko, čo vás zaujíma a čo pokladáte za dôležité. Pri nasťahovaní by ste mali podpísať nájomnú zmluvu (Tenancy Agreement). Existujú dva základné druhy tejto zmluvy. Assure tenancy je zmluva na dobu neurčitú, ale vy sa najskôr stretnete s Assured shorthold tenancy, čo je zmluva na dobu určitú, minimálne však na 6 mesiacov. Počas prvých šiestich mesiacov zmluvu nemožno zrušiť. Ak aj naďalej bývate v dome, platí pre obidve strany 2 mesačná výpovedná lehota.

Zmluva by mala obsahovať výšku nájomného, ako často sa má platiť a takisto, čo nájomné zahŕňa (include), prípadne nezahŕňa (exclude). Týka sa to hlavne účtov za elektrinu, plyn, vodu a council tax. Na evidenciu o platbách za nájomné môžete dostať tzv. rent book. Ak takúto knižku nedostanete, pri každej platbe trvajte na vystavení potvrdenky. Na nej by malo byť uvedené, kto komu platil, akú sumu, dátum a podpis príjemcu. Nezabudnite na potvrdenku o zaplatení bondu. Bond (alebo deposit) má najčastejšie výšku jednomesačného nájmu, môže však byť aj vyšší, až do hodnoty dvojnásobku mesačného nájmu. Bond je vlastne záloha na škody, príp. nedoplatky. Ak dom alebo byt po skončení zmluvy odovzdáte v pôvodnom stave, nepoškodený, celá záloha by vám mala byť vrátená.

Ak nájomné zahŕňa všetky poplatky súvisiace s bývaním, platí sa zvyčajne týždenne. Ak si poplatky platíte sami, tiež vám môže byť ponúknutá možnosť platiť nájomné týždenne, ale v takomto prípade sa najčastejšie platí mesačne. Platí sa na jedno obdobie dopredu, teda buď na týždeň, alebo na mesiac. Väčšinou je lacnejšie platiť si všetky účty zvlášť, ale ak už sú zahrnuté v nájomnom, nemáte s bývaním žiadne ďalšie starosti. Je to výhoda, hlavne keď chcete ubytovanie len na krátku dobu.

« Podľa čoho si vybrať ubytovanie a na čo si dať pozor (predchádzajúca strana)
» Vybavenie domu (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 4. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Ubytovanie v Anglicku


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


2 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: