Opatrovateľka v Rakúsku – opatrovanie v Rakúsku

55 Shares

Opatrovanie je Slovákmi, teda presnejšie Slovenkami najčastejšie obsadzovaná práca v Rakúsku. Dôvodom je, že po opatrovateľkách je v Rakúsku stále veľký dopyt, ale aj to, že sa na túto prácu nevzťahovali také prísne opatrenia, ako na ostatné profesie.

Od 1. januára 2008 sa situácia zmenila. Opatrovateľka má v Rakúsku stále veľkú šancu nájsť si prácu, pribudlo jej ale zopár povinností.

Nové pravidlá pre opatrovateľky v Rakúsku

Praca v Rakúsku - vlajkaAž do konca roka 2007 nebolo na opatrovanie v Rakúsku potrebné pracovné povolenie, ktoré bolo inak striktne vyžadované pre ostatné druhy práce. Od 1. januára 2008 sú však opatrovateľky, ktoré vykonávajú 24hodinovú starostlivosť povinné podľa zákona o domácej starostlivosti zriadiť si na výkon svojej práce v Rakúsku živnosť.

Založenie živnosti na opatrovanie sa spája aj s povinnosťou registrácie na príslušnom finančnom úrade (podľa adresy opatrovanej osoby) a prihlásením sa do sociálnej poisťovne.
Opatrovateľka potom ako živnostníčka uzatvorí s opatrovanou osobou dohodu o vykonaní práce (Opatrovateľskú zmluvu).

Ak chcete pracovať v Rakúsku ako opatrovateľka, ale máte obavy z jednania s rakúskymi úradmi môžete využiť pomoc agentúr, ktoré vám nie len pomôžu s vybavením formalít, ale aj sprostredkujú prácu, teda osoby ktoré budete opatrovať. To samozrejme robia za poplatok. Jeho výška, ako aj poskytované služby sa môžu v každej agentúre líšiť.

Čo zahŕňa práca opatrovateľky v Rakúsku

Práca sa vykonáva v 2-týždňových turnusoch, to znamená, že sa navzájom striedajú dve opatrovateľky.
Počas svojej služby je opatrovateľka 24 hodín v domácnosti opatrovanej osoby a stará sa o chod tejto domácnosti.

Jej práca zahŕňa predovšetkým:

  • varenie,
  • nakupovanie,
  • pranie,
  • upratovanie.

Podľa zdravotného stavu a mobility opatrovaného aj:

  • pomáha pri obliekaní a vyzliekaní,
  • pomáha vykonávaní biologických potrieb a hygiene,
  • chodí na prechádzky,
  • robí opatrovanému spoločnosť (číta, rozpráva sa).

Opatrovateľka má stravu a ubytovanie zabezpečené zdarma.

Aj keď nové nariadenia prácu opatrovateľky v Rakúsku mierne komplikujú, určite sa oplatí ich dodržiavať. Za ich porušovanie totiž hrozí vysoká pokuta.

Dobré je takisto vedieť o povinnostiach týkajúcich sa daní a to nie len v Rakúsku, ale aj na Slovensku.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


55 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: