Opatrovateľky v Rakúsku – daňové priznanie

0 Shares

Časy, keď mohla pracovať opatrovateľka v Rakúsku „legálne na čierno“ už skončili. Ak teraz opatrovateľky chcú, aby ich práca v Rakúsku bola legálna, musia si tam zriadiť na výkon tejto práce živnosť. S tým sa však spájajú povinnosti nie len vo vzťahu k Rakúsku, ale aj k Slovensku.

Opatrovateľka v Rakúsku a DP

Vždy aktuálna je otázka platenia daní a od začiatku roka do marca je horúcou témou aj daňové priznanie (DP).

Dve najčastejšie otázky, ktoré si opatrovateľky v súvislosti s daňovým priznaním kladú sú:

Musím si podať daňové priznanie na Slovensku, ak pracujem ako opatrovateľka v Rakúsku?

Pre drvivú väčšinu opatrovateliek je odpoveď: Áno.

Prečo?

Ak máte na území Slovenska trvalý pobyt (znamená to, že ste daňovým rezidentom Slovenskej republiky) a vaše zdaniteľné príjmy v zdaňovacom období presiahli 50 % zo sumy nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ste povinní podať na Slovensku daňové priznanie.

(pre daňový rok 2018 sa 50 % počíta z 3830,02 a je to 1915,01 eur)

Čo v prípade, ak vás aj Rakúsko považuje za svojho daňového rezidenta?

Konflikt dvojitej rezidencie rieši Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Rakúskou a Slovenskou republikou. Na posúdenie sa používa niekoľko kritérií, pričom sa postupuje podľa poradia, v akom sú uvedené v zmluve, kým sa jednoznačne neurčí štát daňovej rezidencie.

Ak ide o opatrovateľky, najčastejšie rozhodne už prvé kritérium – kde má fyzická osoba stály byt, resp. stredisko životných záujmov.
Vzhľadom na to, že väčšina opatrovateliek v Rakúsku vykonáva svoju prácu na turnusy, stály byt majú na Slovensku, rovnako tam majú aj zvyšok svojej rodiny a teda aj rodinné a sociálne vzťahy.

Daňové priznanie - Typ BZa týchto podmienok je opatrovateľka pracujúca v Rakúsku považovaná za slovenského daňového rezidenta a má povinnosť podať si na Slovensku daňové priznanie.

Pretože sa opatrovanie vykonáva na živnosť, opatrovateľka podáva daňové priznanie typu B.

Budem ako opatrovateľka na živnosť platiť daň v Rakúsku aj na Slovensku?

Nie. Aby sa predišlo tomu, aby boli príjmy Slovákov pracujúcich v Rakúsku zdanené dvakrát, bola podpísaná medzi Slovenskom a Rakúskom už spomenutá Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia.

Slovensko s Rakúskom rieši zamedzenie dvojitého zdanenia metódou vyňatia príjmov. Znamená to, že príjmy, ktoré sú vyňaté zo zdanenia na Slovensku musia byť uvedené v daňovom priznaní, avšak daň sa z nich už neplatí.

Ďalšie zdroje:

Slováci, ktorí si hľadajú zamestnanie u našich juhozápadných susedov majú okrem daňových aj ďalšie povinnosti. Na úvodnej stránke venovanej práci v Rakúsku o nich nájdete viac informácií.


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: