Platy v Rakúsku

78 Shares

Platy v Rakúsku sú a ešte dlho budú omnoho vyššie ako na Slovensku a to je jeden z hlavných dôvodov, prečo je o zamestnanie u našich susedov zo strany Slovákov taký veľký záujem.

Nedá sa jednotne povedať o koľko, alebo koľkonásobne sú rakúske platy vyššie od tých na Slovensku. Pre každé odvetvie, resp. profesiu je to individuálne, teda u niektorej môže byť rozdiel väčší a u inej menší. Takisto záleží aj od ďalších činiteľov.

Plat v Rakúsku, 1500 eurZákladom pre určenie výšky mzdy sú kolektívne zmluvy uzavreté medzi zástupcami zamestnancov a zamestnávateľov.V nich je stanovená aj minimálna mzda pre dané odvetvie a pracovnú pozíciu. Pre profesie, ktoré nie sú kryté kolektívnou zmluvou bola minimálna mzda stanovená vo výške 1000 eur.

V súvislosti s úplným otvorením rakúskeho pracovného trhu pol prijatý mzdový antidumpingový zákon. Ten na jednej strane pracovníkov z „východného bloku“ obral o možnosť ponúknuť svoju prácu lacnejšie a tým konkurovať Rakúšanom, na druhej strane ich chráni pred neprimerane nízkou mzdou, ktorú by im mohol platiť zamestnávateľ.

Platy v Rakúsku podľa profesií

Tak ako na Slovensku, aj v Rakúsku platí, že čím si práca vyžaduje kvalitnejšie vzdelanie, väčšiu odbornosť a prax, tým je lepšie ohodnotená. Nasledujúci zoznam radí profesie od najmenej zarábajúcich až po tie nadštandardne platené.

  • Medzi profesie, v ktorých platy patria v Rakúsku medzi najnižšie sú, samozrejme, tie, na vykonávanie ktorých sa nevyžaduje žiadna, alebo len minimálna kvalifikácia. Možno tu zaradiť napríklad chyžnú v hoteli. Chyžná zarába v Rakúsku okolo 1200 až 1300 eur. Pre porovnanie na Slovensku by zarobila z tejto sumy približne tretinu.
  • O niečo lepšie sú platené napríklad profesie kuchár, čašník/servírka, predavačka, pracovník v sklade, či recepčná. Ich platy sa pohybujú približne od 1300 eur vyššie.
  • Viac ako 1500 eur mesačne dostáva v Rakúsku napríklad za svoju prácu vodič, sekretárka, pekár, mäsiar, alebo z remeselníckych profesií napríklad maliar.
  • Plat okolo 2000 eur má napríklad elektrikár, zvárač, automechanik, tesár, alebo murár. Rovnako, alebo ešte o niečo viac zarobí napr. zdravotná sestra, účtovník, či správca počítačovej siete.
  • Od 2500 eur vyššie zarobí programátor, farmaceut, fyzioterapeut, ale aj kontrolór.
  • Ešte vyššie príjmy (nad 3000 eur) majú lekári, právnici, manažéri a ďalší špičkoví odborníci.

Hodnoty sú samozrejme len veľmi orientačné, pretože mzda u dvoch zamestnancov v rovnakej profesii sa môže výrazne líšiť. Výška odmeny u konkrétneho zamestnanca totiž zohľadňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí napríklad doba praxe či úroveň vzdelania. U profesie učiteľ aj má napríklad na výšku mzdy vplyv aj stupeň školy, na ktorej učí. Väčšina zo spomenutých čísel predstavuje spodnú hranicu zárobku, ktorý môže, v závislosti od spomenutých faktorov byť v konečnom dôsledku aj o viac ako polovicu vyšší.

Z uvedeného je jasné, že sa nedá presne určiť koľkonásobne sú platy u našich juhozápadných susedov vyššie ako na Slovensku. Vo všeobecnosti by sa však dalo povedať, že v Rakúsku sú mzdy oproti Slovensku približne dvoj až trojnásobne, niekde dokonca štvornásobne vyššie.

Rozdiel v platoch môže byť ešte väčší

Nepochybnou výhodou, čo sa týka zárobku je pre rakúskych zamestnancov 13. a 14.  plat. Na Slovensku sú koncoročné odmeny, prípadne 13. plat skôr výnimkou, v Rakúsku je to štandard. Vďaka nemu pri mesačnej mzde 1200 eur tak zamestnanec ročne zarobí 16800 eur (14 x 1200 eur). Ak to rozpočítame na 12 mesiacov vyjde nám reálny príjem 1400 eur za mesiac, čo je o celú pätinu viac, v porovnaní so stavom, keď by trinásty a štrnásty plat nebol vyplácaný.

Výslednú mzdu môžu navýšiť aj rôzne príplatky a odmeny i benefity nefinančného charakteru. Plusom je určite aj o týždeň dlhšia platená dovolenka, na ktorú majú rakúski zamestnanci zo zákona nárok.
Ak by ste si počas nej našli niekde brigádu, zarobili by ste si ďalšie peniaze naviac. Ani s prácou to ale netreba preháňať :).


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


78 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: