Bezpečnosť pri práci a hygiena

0 Shares

Bezpečnostné predpisy sú v každom podniku spracované na vysokej úrovni. Nie je vždy dôležité, či sa skutočne dodržiavajú, ale či ste podpisom potvrdili, že ste s nimi boli oboznámení. Týmto si zamestnávateľ vymedzí svoju zodpovednosť pre prípad pracovného úrazu. Za veľmi dôležité sú považované požiarne smernice.

Z ochranných pomôcok sú veľmi často používané topánky s oceľovou špičkou (safety shoes), v stavebníctve aj prilba. Ak je používanie ochranných pomôcok nariadené, pravidelne sa robia kontroly.

Hlavne v potravinárstve z hygienických dôvodov dostanete na začiatku zmeny plášť, prípadne aj nohavice, a takmer vždy sa používa sieťka na vlasy. Veľký dôraz sa kladie na umývanie rúk, na začiatku zmeny a po prestávkach.

Niektoré firmy organizujú pre svojich zamestnancov certifikované školenia z oblasti hygieny. Takéto školenie si môžete zaradiť do svojho zoznamu absolvovaných kurzov a tréningov.

« Dochádzanie do práce (commuting) (predchádzajúca strana)
» Odbory (trade union) (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 3. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Práca v zahraničí (Anglicku)


Peter Marci

Som absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby som pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil som informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delím o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy:

Chcete pracovať v zahraničí?
Šťastie praje pripraveným!.