Odbory (trade union)

Chcete ísť pracovať do zahraničia? Prečítajte si, čo MUSÍTE vybaviť pred odchodom zo Slovenska.

Odborové organizácie sa predovšetkým snažia pre zamestnancov zjednávať lepšiu mzdu a primerané pracovné podmienky.

Členstvo v odboroch je dobrovoľné a zamestnávateľ nemá právo vás v tomto smere nijako diskriminovať. Za členstvo v odboroch sa platí mesačne drobný príspevok. Ako členovi vám môže byť poskytnutá napr. bezplatná právna pomoc alebo rozšírené možnosti vyjednávať so zamestnávateľom.

Viac informácií ohľadom odborov, ako aj kontakty na jednotlivé odborové organizácie nájdete na stránke Trade
Union Congress www.tuc.org.uk, alebo na stránkach ďalších on-line projektov TUC. Kongres vydáva aj informačné letáky týkajúce sa práv zamestnancov vo Veľkej Británii.

(doplnené, aktualizované)

« Bezpečnosť pri práci a hygiena (predchádzajúca strana)
» Neprítomnosť v práci pre chorobu (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 3. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Práca v zahraničí (Anglicku)


Peter Marci

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


Súvisiace články:

Populárne témy:

Chcete pracovať v zahraničí?
Aby ste boli vždy o krok vpred, napísal som pre vás podrobný návod.