Motivačný list

0 Shares

(Cover letter) alebo motivačný list je väčšinou list, ktorým odpovedáte na inzerát. Musí byť rovnako ako CV úhľadne vytlačený na bielom kancelárskom papieri a pravopisne bezchybný. Mala by to byť maximálne jedna strana formátu A4. Text by nemal byť jednoliaty, ale rozdelený na odseky.

Čo by mal motivačný list obsahovať

Do hlavičky alebo pravého horného rohu napíšte svoje meno, adresu, tel. číslo a dátum. Pod to k ľavému okraju napíšte meno toho, komu list adresujete, jeho pozíciu (najčastejšie Personnel Manager), názov firmy a adresu.

Začnite oslovením Dear Mr (alebo Ms) XY, ak poznáte meno a pohlavie. Ak nepoznáte pohlavie, uveďte namiesto titulu iniciálku krstného mena. Ak nepoznáte ani meno, použite všeobecné oslovenie Dear Sir or Madam.

V prvom odseku napíšte, že reagujete na inzerát (uveďte názov novín alebo časopisu, prípadne adresu internetovej stránky a dátum, kedy bol inzerát uverejnený) a že máte záujem o ponúkanú pozíciu.

V druhom odseku by ste mali vysvetliť, prečo práve vy ste tá správna osoba pre túto prácu. Predstavte svoje schopnosti, vzdelanie a skúsenosti, ktoré súvisia s daným miestom, a aký prínos bude mať vaša prítomnosť vo firme.

List môžete ukončiť vetou „I look forward to hearing from you“. Rozlúčková formulka závisí od toho, či ste na začiatku oslovili osobu menom, alebo ste použili všeobecné oslovenie. V prvom prípade použijete „Yours sincerely“, v druhom „Yours faithfully“. Nezabudnite sa podpísať.

Motivačný list vám dáva oveľa kreatívnejšie možnosti odlíšiť sa od ostatných uchádzačov, ako životopis, preto by ste to mali naplno využiť.

Ak posielate motivačný list spolu s CV elektronickou poštou, list by mal tvoriť text e-mailu a CV by malo byť v prílohe.

(doplnené, aktualizované)

« Životopis (predchádzajúca strana)
» Top 10 tipov a postrehov pri love práce (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 3. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Práca v zahraničí (Anglicku)


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: