Životopis

0 Shares

Životopis alebo jednoducho CV (Curriculum Vitae) je vaším mostom k novej práci. Môžete ho poslať e-mailom, poštou v obálke alebo doručiť osobne. Úlohou CV je vás čo najlepšie prezentovať.
Snažte sa preto držať týchto základných pravidiel:

  • musí vyzerať perfektne, t. j. píšte ho na počítači a vytlačte ho na kvalitný biely papier,
  • použite počítačovú kontrolu v programe, v ktorom životopis píšete a potom poproste niekoho, najlepšie Angličana, aby vám ho ešte raz skontroloval,
  • snažte sa byť struční, aby dĺžka vášho životopisu nepresiahla 2 strany formátu A4,
  • buďte pozitívni, nepíšte o sebe žiadne negatíva, prispôsobte životopis pozícii, o ktorú sa uchádzate. Vždy zdôraznite to, čo si myslíte, že je pre konkrétnu prácu dôležité.

Štruktúra životopisu

Hlavička by mala obsahovať vaše meno, adresu, telefónne číslo (najlepšie mobilného telefónu), e-mailovú adresu (radšej s príponou .com, alebo .co.uk) a dátum narodenia.

Personal profile

Osobný profil by mal tvoriť krátky odsek, v ktorom popíšete svoje vlastnosti a schopnosti, prípadne pracovné ciele. Snažte sa byť originálny, aby ste sa odlíšili od ostatných uchádzačov.

Achievements/Key skills

Najlepšie použitím odrážok (bullet points) spomeňte vaše najväčšie úspechy v poslednom zamestnaní, prípadne v celej doterajšej kariére, a kľúčové schopnosti, ktoré súvisia s prácou, o ktorú sa uchádzate. Dohromady by malo ísť o 4 – 6 odrážok.

Work history

Od vašej súčasnej, prípadne poslednej práce uveďte všetky svoje zamestnania. Odkedy a dokedy ste prácu vykonávali, názov pozície i zamestnávateľa a pracovnú náplň. Snažte sa nemať medzi jednotlivými zamestnaniami časové medzery. Môže to vyvolať pochybnosti.

Education

Uveďte tu dosiahnuté úrovne vzdelania, od najvyššieho po strednú školu. Stačí titul, dátum a druh záverečných skúšok, skúškové predmety a názov školy. Ak nepoznáte anglický ekvivalent, napr. pre titul môžete uviesť slovenský názov so stručným anglickým popisom).

Training and courses

Môžete tu uviesť kurzy a tréningové programy, ktoré ste absolvovali v predchádzajúcich zamestnaniach.

Interests

Tu môžete zaradiť záujmy a koníčky. Aj keď to vyzerajú byť nepodstatné informácie, môžu napovedať o vašej osobnosti.

References

Je dobré mať k dispozícii minimálne dve referencie, z toho jednu od posledného zamestnávateľa. Ak nič také nemáte, môžete ich získať od niekoho, kto vás dlhšie pozná,nemal by to však byť nikto z vašej rodiny. Vždy si pýtajte od spomenutej osoby súhlas. Ak mená osôb nechcete uvádzať do životopisu, alebo ste sa s nimi ešte nestačili
dohodnúť, napíšte, že referencie podáte na vyžiadanie (references available upon request).
Na samostatnej stránke nájdete Šablónu, podľa ktorej môžete vytvoriť svoj životopis.

« Istá práca ešte pred odchodom (predchádzajúca strana)
» Motivačný list (nasledujúca strana)

Hlavná stránka 3. kapitoly

Doplňujúce informácie ku kapitole Práca v zahraničí (Anglicku)


O autorovi

Peter je absolventom niekoľkých zahraničných pracovných pobytov. Aby pomohol aj ďalším Slovákom vycestovať do zahraničia a plniť si tak svoje sny, založil informačný portál Pracavonku.sk a napísal príručky (Úspešná práca v zahraničí a Ako si zo zahraničia priniesť viac), v ktorých sa delí o svoje skúsenosti.


0 Shares

Súvisiace články:

Populárne témy: